Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Licytacja nieruchomości Fabryki Maszyn Introligatorskich INTROMA Sp. z o.o.
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na
sprzedaż nieruchomości Fabryki Maszyn Introligatorskich INTROMA
Sp. z o.o.
22.11.2017 więcej
Sprzedaż samochodu Skoda Fabia przez ZTK "Teofilów" SA
ZTK „Teofilów” S.A. 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8
ogłasza ustny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu Skoda
Fabia
31.10.2017 więcej
Konkurs ofert na wykonanie robót elektrycznych
Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „TEOFILÓW” S.A. ogłaszają
przetarg na wykonanie robót elektrycznych obejmujących
„Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie"
30.10.2017 więcej
Przetarg na zakup 31 400 udziałów
Zarząd spółki Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedzibą
w Warszawie ogłasza przetarg na zakup 31 400 udziałów, które
spółka CF CEFARM S.A. posiada w kapitale zakładowym spółki
26.10.2017 więcej
Przetarg pisemny na sprzedaż maszyn, urządzeń i wyposażenia INTROMA
Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w
likwidacji z siedzibą w Łodzi ogłasza publiczny przetarg
pisemny na sprzedaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenia.
09.10.2017 więcej
Licytacja sprzętu Fabryki Maszyn Introligatorskich
Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o.
łasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż
składników aktywów trwałych w postaci maszyn
09.10.2017 więcej
Licytacja sprężarki chłodniczej przez spółkę Polfa SA
Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż: sprężarki
chłodniczej marki ABB REFRIGERATION
05.10.2017 więcej
Sprzedaż urządzeń z Centralnej Stacji Regeneracji Rozpuszczalników
Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
ogłasza przetarg na sprzedaż poszczególnych urządzeń
używanych wchodzących w skład nieczynnej Centralnej Stacji
Regeneracji Rozpuszczalników
25.09.2017 więcej
Licytacja nieruchomości spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A.
Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości spółka
„Uzdrowisko Rabka” S.A.
07.09.2017 więcej
Przetarg pisemny na sprzedaż aktywów trwałych spółki INTROMA w Łodzi
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż składników
aktywów trwałych, stanowiących własność Fabryki Maszyn
Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z
siedzibą w Łodzi,
07.09.2017 więcej
123