2016-01-28

Informacje o przetargach NATO

Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów (MPS), rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, a także instalacje portowe. NSIP jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć NATO i symbol efektywnego podziału ról, ryzyka i odpowiedzialności państw członkowskich Sojuszu w ramach wspólnej obrony obszaru północnoatlantyckiego.

Poniżej załączone zostały:

Załącznik Nr 1 – Więcej informacji

Załącznik Nr 2 – Nowy wzór wniosku o udzielenie „Deklaracji uprawnienia” do udziału w przetargu na realizację inwestycji w ramach NSIP

Załącznik Nr 3 – Regulamin przyznawania „Deklaracji uprawnienia” polskim przedsiębiorcom ubiegającym się o udział w przetargach realizowanych w ramach NSIP

Załącznik Nr 4 – Procedura przetargu międzynarodowego na zasadach konkurencji

Załącznik Nr 5 – Dokumenty dotyczące procedur przetargowych „Best value” zatwierdzone przez Komitet Infrastruktury NATO w dniu 7 lipca 2009 r.

Załącznik Nr 6 – Dokumenty dotyczące procedur przetargowych „Non-Article 5 NATO-Led Operations” zatwierdzone przez Komitet Infrastruktury NATO w dniu 11 lipca 2011 r.

Załącznik Nr 7 – Protokół ustaleń Nr 32/2012 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 24 lipca 2012 r.

Załączniki

  Załącznik nr 1.pdf 18,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4a.pdf 516,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4b.pdf 2,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5a.pdf 79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5b.pdf 76,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5c.pdf 161,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5d.pdf 109,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5e.pdf 48,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6a.pdf 181,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6b.pdf 35,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7.pdf 228,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2.doc 73,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3.pdf 533,26 KB (pdf) szczegóły pobierz