Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego WPHI w Zagrzebiu
Aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na
dobrach niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte.
06.12.2017 więcej
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku MR
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku MR - monitorach LCD
24.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przekazaniu zbędnych składników majątku WPHI w Ałmaty
Środki trwałe stanowiące zbędne składniki majątku WPHI w
Ałmaty w likwidacji do nieodpłatnego przekazania innej
jednostce.
20.11.2017 więcej
Środki trwałe stanowiące zbędne składniki majątku WPHI w Taszkencie
Środki trwałe i pozabilansowe stanowiące zbędne składniki
majątku WPHI w Taszkencie w likwidacji do nieodpłatnego
przekazania innej jednostce.
17.11.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego WPHI w Kuala Lumpur
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów WPHI
Ambasady RP w Astanie z siedzibą w Kuala Lumpur w likwidacji
14.11.2017 więcej
Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego
Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego MR dla Klubu
Sportowego URSUS
13.11.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodów osobowych WPHI w Ałmaty
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów WPHI
Ambasady RP w Astanie z siedzibą w Almaty w likwidacji
09.11.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodów osobowych WPHI Taszkient
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów
Toyota Land Cruiser oraz Toyota Corolla WPHI w Taszkencie
08.11.2017 więcej
Drugie ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia mieszkania Zespołu ds. UNIDO
II aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na
dobrach niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte.
07.11.2017 więcej
Nieodpłatne przekazanie składników majątku WPHI Ankara
Środki trwałe stanowiące zbędne składniki majątku WPHI w
Ankarze w likwidacji do nieodpłatnego przekazania innej
jednostce.
03.11.2017 więcej
1234