Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wezwanie do składania oświadczeń o nieodpłatnym nabyciu udziałów
Ogłoszenie wzywające uprawnionych pracowników Siarkopol
Tarnobrzeg sp. z o.o. do składania oświadczeń o zamiarze
nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki
05.06.2017 więcej
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - zapraszamy do konsultacji
Zaproszenie do konsultacji zmian w projekcie Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej
31.05.2017 więcej
Ustny przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn wykańczalniczych
ZTK „Teofilów” S.A. ogłasza ustny przetarg ofertowy na
sprzedaż maszyn wykańczalniczych
30.05.2017 więcej
Przetarg na sprzedaż praw własności lokali mieszkalnych w Olsztynie
Hotele Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Warszawska
39, 10-081 Olsztyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż praw własności lokali mieszkalnych.
26.05.2017 więcej
Ustny przetarg PIMB na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów
II ustny przetarg ofertowy Przemysłowego Instytutu Maszyn
Budowlanych Sp. z o.o. na sprzedaż praw użytkowania wieczystego
działek
10.05.2017 więcej
Sprzedaż praw własności lokali mieszkalnych położonych w Olsztynie
Ogłoszenie spółki Hotele Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w
Olsztynie dot. sprzedaży praw własności lokali mieszkalnych.
03.03.2017 więcej
Sprzedaż urządzeń używanych spółki Polfa Tarchomin
Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: tabletkarki
rotacyjnej typ XXXI Wilhelm Fette, wirówki typ
BRPX-617SFV31CGL-50 z wyposażeniem
03.03.2017 więcej
Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego MR
Ministerstwo Rozwoju posiada do zagospodarowania w drodze
nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji
publicznej niżej wskazane zbędne składniki majątku ruchomego.
20.12.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy MR z NGO
Konsultacje społeczne dot. "Programu współpracy Ministerstwa
Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017."
04.10.2016 więcej
12