Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Druga aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego WPHI w Wiedniu
Likwidator WPHI z siedzibą w Wiedniu ogłasza drugą aukcję
składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach
niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte
31.07.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż aut COBRABiD Sp. z o.o.
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodów
COBRABiD sp. z o. o.
11.07.2017 więcej
Aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego WPHI w Wiedniu
Likwidator WPHI z siedzibą w Wiedniu ogłasza aukcję
składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach
niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte.
10.07.2017 więcej
Realizacja programu współpracy MR z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Ministerstwa
Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
30.06.2017 więcej
Aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego WPHI w Lizbonie
Likwidator Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z
siedzibą w Lizbonie ogłasza aukcję składników rzeczowych
majątku ruchomego, uznanych za zbędne lub zużyte.
29.06.2017 więcej
Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Pradze
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze
ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego
marki VOLVO V 70 2.5T momentum kombi
27.06.2017 więcej
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - zapraszamy do konsultacji
Zaproszenie do konsultacji zmian w projekcie Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej
31.05.2017 więcej
Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego MR
Ministerstwo Rozwoju posiada do zagospodarowania w drodze
nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji
publicznej niżej wskazane zbędne składniki majątku ruchomego.
20.12.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy MR z NGO
Konsultacje społeczne dot. "Programu współpracy Ministerstwa
Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017."
04.10.2016 więcej
Konsultacje dot. "Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2017"
Konsultacje społeczne dotyczące "Koncepcji programowej udziału
Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie w
Republice Kazachstanu"
22.08.2016 więcej
12