Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o sprzedaży aut WPHI w Sao Paulo
Likwidator Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w
Brazylii z siedzibą w Sao Paulo w likwidacji ogłasza sprzedaż
samochodów służbowych
13.10.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia WPHI Rzym
Przedmiotem aukcji jest wyposażenie biura i mieszkań
służbowych. Aukcja odbędzie 17 października 2017 r.
13.10.2017 więcej
Program współpracy partnerskiej MR z Interesariuszami na lata 2018-19
Zapraszamy do konsultacji Programu współpracy partnerskiej
Ministerstwa Rozwoju z Interesariuszami na lata 2018-2019
09.10.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia w WPHI Rzym
Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku
ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych, uznanych za
zbędne lub zużyte WPHI Rzym.
03.10.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego WPHI w Kuala Lumpur
Likwidator Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z
siedzibą w Kuala Lumpur w likwidacji ogłasza sprzedaż
następującego samochodu służbowego: Toyota Camry 2.0 G.
03.10.2017 więcej
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż mienia zbędnego
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż telewizora
Toshiba
19.09.2017 więcej
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż mienia zbędnego
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Nissana
FUGA.
19.09.2017 więcej
Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości Fabryki Obrabiarek do Drewna
Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny
nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Bydgoszczy
przy ul. Śluzowej.
18.09.2017 więcej
Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego
MR nieodpłatnie przekazało składniki rzeczowe majątku
ruchomego po zlikwidowanym Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji
w Budapeszcie Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie
15.09.2017 więcej
Druga aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego WPHI w Wiedniu
Likwidator WPHI z siedzibą w Wiedniu ogłasza drugą aukcję
składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach
niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte
31.07.2017 więcej
12