2016-05-06

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Rozwoju za 2015 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 70 ust. 3) Minister kierujący działem sporządza co roku sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej.

Załączniki

  Oswiadczenie o stan..._rok 2015.pdf 129,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oswiadczenia o stan..._rok 2015.doc 51,5 KB (doc) szczegóły pobierz