Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Kontrolę przeprowadzono w dniach 5-6 grudnia 2016 r.
25.07.2017 więcej
Program Współpracy INTERREG Republika Czeska – Polska 2014-2020
Kontrolę przeprowadzono w dniach 5-6 grudnia 2016 r.
25.07.2017 więcej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Kontrolę przeprowadzono w dniach 22 września - 10 listopada
2016 r.
17.07.2017 więcej
Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
Kontrolę przeprowadzono w dniach 16-18 listopada 2016 r.
05.07.2017 więcej
Program INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Kontrolę przeprowadzono 6-9 czerwca 2016 r.
05.07.2017 więcej
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Kontrolę przeprowadzono w dniach 7-8 grudnia 2016 r.
05.07.2017 więcej
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacka 2007-2013
Kontrolę przeprowadzono 23 listopada 2016 r.
05.07.2017 więcej
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013
Kontrolę przeprowadzono w dniach 31 sierpnia – 2 września
2016 r.
05.07.2017 więcej
Kontrola prawidłowości prowadzenia obrotu materiałami wybuchowymi
Informacja zbiorcza o kontrolach prowadzonych przez Departament
Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego MR
04.07.2017 więcej
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Słowacja 2007-13
Kontrolę przeprowadzono 8 czerwca 2016 r.
03.07.2017 więcej