2016-09-30

Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem
wyższych stanowisk

Poniżej prezentujemy Państwu ogłoszenia o naborach prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju. Zapraszamy też do zapoznania się informacją o zasadach naborów.

 

Zachęcamy Państwa również do korzystania z newslettera z informacjami o wolnych miejscach pracy.

 

Maj 2017 r.

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji, Departament Programów Ponadregionalnych

Ogłoszenie o naborze nr 11353 z dnia 26.05.2017 r.

Oferta ważna do: postępowanie anulowane w dniu 5.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Spójności Systemu Realizacji RPO. Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

Ogłoszenie o naborze nr 11345 z dnia 26.05.2017 r.

Oferta ważna do: 5.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ogłoszenie o naborze nr 11379 z dnia 26.05.2017 r.

Oferta ważna do: 5.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 113386 z dnia 26.05.2017 r.

Oferta ważna do: 12.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 11336 z dnia 26.05.2017 r.

Oferta ważna do: 12.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 11262 z dnia 25.05.2017 r.

Oferta ważna do: 05.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Budżetu Rozwoju w Wydziale Finasowania Programów Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 11235 z dnia 23.05.2017 r.

Oferta ważna do: 02.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Zespole Wsparcia Zarządzania w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych

Ogłoszenie o naborze nr 11169 z dnia 22.05.2017 r.

Oferta ważna do: 01.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji w Wydziale Desygnacji 1

Ogłoszenie o naborze nr 11113 z dnia 19.05.2017 r.

Oferta ważna do: 29.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Programów Ponadregionalnych

Ogłoszenie o naborze nr 11114 z dnia 19.05.2017 r.

Oferta ważna do: 29.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji w Wydziale Desygnacji 1

Ogłoszenie o naborze nr 11113 z dnia 19.05.2017 r.

Oferta ważna do: 29.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji w Wydziale Desygnacji 2

Ogłoszenie o naborze nr 11111 z dnia 19.05.2017 r.

Oferta ważna do: 29.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Wydziale Kontroli Eksportu

 

Ogłoszenie o naborze nr 11066 z dnia 18.05.2017 r.

Oferta ważna do: 5.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko: specjalista w Zespole do Spraw bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze nr 10953 z dnia 13.05.2017 r.

Oferta ważna do: 26.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Wdrażania Sektorów Energetyka, Kultura i Szkolnictwo Wyzsze w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 10907 z dnia 12.05.2017 r.

Oferta ważna do: 22.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Kwiecień 2017 r.

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Informatyki

Ogłoszenie o naborze nr 10644 z dnia 27.04.2017 r.

Oferta ważna do: 19.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 10582 z dnia 27.04.2017 r.

Oferta ważna do: 12.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 10532 z dnia 26.04.2017 r.

Oferta ważna do: 15.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogłoszenie o naborze nr 10540 z dnia 26.04.2017 r.

Oferta ważna do: 12.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 10482 z dnia 25.04.2017 r.

Oferta ważna do: 9.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Kontrolingu Personalnego w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 10399 z dnia 21.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie o naborze nr 10357 z dnia 20.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 10359 z dnia 20.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Wymiaru Przestrzennego w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 10362 z dnia 20.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Innowacji i Przedsiębiorczości, w Departamencie Programów Ponadregionalnych

Ogłoszenie o naborze nr 10391 z dnia 20.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Wspierania Zarządzania, w Departamencie koordynacji Wdrażania Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 10189 z dnia 20.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Zarządzania Finansowego w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 10265 z dnia 14.04.2017 r.

Oferta ważna do: 28.04.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Innowacji Społecznych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 10161 z dnia 12.04.2017 r.

Oferta ważna do: 28.04.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Programów Pomocowych w Wydziale Pomocy Technicznej i Współpracy Rozwojowej

Ogłoszenie o naborze nr 10101 z dnia 11.04.2017 r.

Oferta ważna do: 21.04.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko:  specjalista   w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Wydziale Projektów Własnych

Ogłoszenie o naborze nr 10052 z dnia 7.04.2017 r.

Oferta ważna do:18.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: starszy specjalista  na stanowisku do spraw Informacji i Edukacji  w Departamencie Programów Ponadregionlnych

Ogłoszenie o naborze nr 9980 z dnia 7.04.2017 r.

Oferta ważna do:18.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: Specjalista  na stanowisku w Zespole do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Biurze Administracyjnym

 

Ogłoszenie o naborze nr 9948 z dnia 5.04.2017 r.

Oferta ważna do: 15.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: starszy specjalista  na stanowisku do spraw Informacji i Edukacji  w Departamencie Programów Ponadregionlnych

Ogłoszenie o naborze nr 9944 z dnia 5.04.2017 r.

Oferta ważna do: 24.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista ds. wsparcia organizacji wydarzeń promocyjnych w Wydziale Wydarzeń Promocyjnych i Edukacji w Departamencie Informacji i Promocji

Ogłoszenie o naborze nr 9856 z dnia 3.04.2017 r.

Oferta ważna do: 13.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Zespole Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 9878 z dnia 3.04.2017 r.

Oferta ważna do: 13.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Instrumentów Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw w Departamencie Polityki Eksportowej

Ogłoszenie o naborze nr 9884 z dnia 3.04.2017 r.

Oferta ważna do: 13.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Branżowych Programów Promocji w Departamencie Polityki Eksportowej

Ogłoszenie o naborze nr 9875 z dnia 3.04.2017 r.

Oferta ważna do: 13.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Marzec 2017 r.

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Systemu Wdrażania w Departamencie  Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 9804 z dnia 31.03.2017 r.

Oferta ważna do: 10.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Certyfikacji i Analiz Prawnych w Departamencie  Rozwoju Cyfrowego

Ogłoszenie o naborze nr 9805 z dnia 31.03.2017 r.

Oferta ważna do: 10.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Budżetu w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 9814 z dnia 31.03.2017 r.

Oferta ważna do: 10.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: podreferendarz ds. obsługi sekretariatu w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji

Ogłoszenie o naborze nr 9728 z dnia 29.03.2017 r.

Oferta ważna do: 18.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz  w Wydziale Finansowo-Księgowym 1 w Biurze Dyrektora Generalnego

Ogłoszenie o naborze nr 9513 z dnia 22.03.2017 r.

Oferta ważna do: 03.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz  w Wydziale Wymiaru Makroregionalnego w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 9448 z dnia 20.03.2017 r.

Oferta ważna do: 31.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista  w Wydziale Systemów i Zarządzania w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 9380 z dnia 17.03.2017 r.

Oferta ważna do: 27.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Informatyki

Ogłoszenie o naborze nr 9330 z dnia 15.03.2017 r.

Oferta ważna do: 31.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: audytor wewnetrzny w Zespole Audytu Wewnetrznego w Biurze Kontroli

Ogłoszenie o naborze nr 9328 z dnia 15.03.2017 r.

Oferta ważna do: 03.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 9149 z dnia 09.03.2017 r.

Oferta ważna do: 20.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 8942 z dnia 03.03.2017 r.

Oferta ważna do: 13.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Informatyki

Ogłoszenie o naborze nr 8941 z dnia 03.03.2017 r.

Oferta ważna do: 20.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie o naborze nr 8978 z dnia 03.03.2017 r.

Oferta ważna do: 20.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

Luty 2017 r.

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8835 z dnia 28.02.2017 r.

Oferta ważna do: 10.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8843 z dnia 28.02.2017 r.

Oferta ważna do: 10.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8832 z dnia 28.02.2017 r.

Oferta ważna do: 10.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8834 z dnia 28.02.2017 r.

Oferta ważna do: 10.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 8751 z dnia 23.02.2017 r.

Oferta ważna do: 06.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 8733 z dnia 23.02.2017 r.

Oferta ważna do: 13.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Budżetu Rozwoju w Wydziale Finansowania Programów Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8676 z dnia 21.02.2017 r.

Oferta ważna do: 03.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego w Zespole Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 8700 z dnia 22.02.2017 r.

Oferta ważna do: 06.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Handlu i Usług w Wydziale Postępowań Administracyjnych CEIDG 1

Ogłoszenie o naborze nr 8702 z dnia 22.02.2017 r.

Oferta ważna do: 13.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Innowacji Społecznych

Ogłoszenie o naborze nr 8623 z dnia 21.02.2017 r.

Oferta ważna do: 03.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Budżetu w Wydziale Budżetu

Ogłoszenie o naborze nr 8549 z dnia 16.02.2017 r.

Oferta ważna do: 27.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Zespole w Biurze Administracyjnym w Wydziale Technicznym

Ogłoszenie o naborze nr 8551 z dnia 16.02.2017 r.

Oferta ważna do: 06.03.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Zespole ds. Wizerunku Pracodawcy w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 8291 z dnia 08.02.2017 r.

Oferta ważna do: 20.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: naczelnik Wydziału Wsparcia Projektów PPP w Departamencie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Ogłoszenie o naborze nr 8288 z dnia 08.02.2017 r.

Oferta ważna do: 27.02.2017 r.

Nabór w toku

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Wydziale Projektów

Ogłoszenie o naborze nr 8225 z dnia 07.02.2017 r.

Oferta ważna do: 17.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze nr 8189 z dnia 06.02.2017 r.

Oferta ważna do: 23.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8066 z dnia 02.02.2017 r.

Oferta ważna do: 13.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych

Ogłoszenie o naborze nr 8060 z dnia 02.02.2017 r.

Oferta ważna do: 13.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8000 z dnia 01.02.2017 r.

Oferta ważna do: 20.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Styczeń 2017 r.

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Strategii Rozwoju w Wydziale Polityki Miejskiej

Ogłoszenie o naborze nr 7774 z dnia 24.01.2017 r.

Oferta ważna do: 06.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 7761 z dnia 24.01.2017 r.

Oferta ważna do: 06.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacynnego

Ogłoszenie o naborze nr 7678 z dnia 20.01.2017 r.

Oferta ważna do: 03.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Spraw Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 7674 z dnia 20.01.2017 r.

Oferta ważna do: 30.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 7578 z dnia 19.01.2017 r.

Oferta ważna do: 30.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 7457 z dnia 16.01.2017 r.

Oferta ważna do: 26.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 7458 z dnia 16.01.2017 r.

Oferta ważna do: 26.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Informacji i Promocji

Ogłoszenie o naborze nr 7483 z dnia 16.01.2017 r.

Oferta ważna do: 26.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 7110 z dnia 05.01.2017 r.

Oferta ważna do: 16.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 6982 z dnia 03.01.2017 r.

Oferta ważna do: 20.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Prawnym

Ogłoszenie o naborze nr 6947 z dnia 03.01.2017 r.

Oferta ważna do: 20.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 6944 z dnia 03.01.2017 r.

Oferta ważna do: 13.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Grudzień 2016 r.

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Handlu i Usług

Ogłoszenie o naborze nr 6732 z dnia 21.12.2016 r.

Oferta ważna do: 13.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Budżetu Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 6624 z dnia 19.12.2016 r.

Oferta ważna do: 05.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 6621 z dnia 19.12.2016 r.

Oferta ważna do: 04.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 6628 z dnia 19.12.2016 r.

Oferta ważna do: 05.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 6563 z dnia 15.12.2016 r.

Oferta ważna do: 02.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie o naborze nr 6474 z dnia 14.12.2016 r.

Oferta ważna do: 02.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 6420 z dnia 13.12.2016 r.

Oferta ważna do: 05.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 6396 z dnia 12.12.2016 r.

Oferta ważna do: 30.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Biurze Dyrektora Generalnego

Ogłoszenie o naborze nr 6296 z dnia 08.12.2016 r.

Oferta ważna do: 19.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 6300 z dnia 08.12.2016 r.

Oferta ważna do: 19.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: podreferendarz w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 6302 z dnia 08.12.2016 r.

Oferta ważna do: 19.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 6299 z dnia 08.12.2016 r.

Oferta ważna do: 27.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamenie Rozwoju Cyfrowego

Ogłoszenie o naborze nr 6060 z dnia 01.12.2016 r.

Oferta ważna do: 12.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 6061 z dnia 01.12.2016 r.

Oferta ważna do: 19.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Listopad 2016 r.

 

Stanowisko: specjalista w  Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 6018 z dnia 30.11.2016 r.

Oferta ważna do: 12.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: referendarz w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 6023 z dnia 30.11.2016 r.

Oferta ważna do: 19.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Spolecznego

Ogłoszenie o naborze nr 5990 z dnia 30.11.2016 r.

Oferta ważna do: 12.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: radca prawny w Departamencie Prawnym

Ogłoszenie o naborze nr 5974 z dnia 29.11.2016 r.

Oferta ważna do: 15.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 5715 z dnia 22.11.2016 r.

Oferta ważna do: 02.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 5671 z dnia 21.11.2016 r.

Oferta ważna do: 01.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 5605 z dnia 18.11.2016 r.

Oferta ważna do: 05.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Biurze Obsługi Pelnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 5588   z dnia 17.11.2016 r.

Oferta ważna do: 05.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 5506   z dnia 16.11.2016 r.

Oferta ważna do: 28.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 5502   z dnia 16.11.2016 r.

Oferta ważna do: 28.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 5485   z dnia 15.11.2016 r.

Oferta ważna do: 2.12.2016 r.

Nabór wzakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Innowacji

Ogłoszenie o naborze nr 5483   z dnia 15.11.2016 r.

Oferta ważna do: 25.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Programów Ponadregionalnych w Wydziale Systemu i Kontroli

Ogłoszenie o naborze nr 5432  z dnia 14.11.2016 r.

Oferta ważna do: 24.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Informacji i Promocji w Wydziale Promocji i Mediów

Ogłoszenie o naborze nr 5381  z dnia 10.11.2016 r.

Oferta ważna do: 28.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: referendarz w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Rynku Pracy i Integracji Społecznej

Ogłoszenie o naborze nr 5381  z dnia 10.11.2016 r.

Oferta ważna do: 21.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: referendarz ds. programowania i monitorowania EFS w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Edukacji i Zdrowia

Ogłoszenie o naborze nr 5368  z dnia 10.11.2016 r.

Oferta ważna do: 21.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Październik 2016 r.

Stanowisko: starszy specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wydziale Kadr i Kontrolingu Personalnego

Ogłoszenie o naborze nr 4449 z dnia 12.10.2016 r.

Oferta ważna do: 31 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Ogłoszenie o naborze nr 4354 z dnia 10.10.2016 r.

Oferta ważna do: 20 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Wydziale Prawa Technicznego

Ogłoszenie o naborze nr 4357 z dnia 10.10.2016 r.

Oferta ważna do: 20 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista do spraw: analiz makroekonomicznych w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 4349 z dnia 10.10.2016 r.

Oferta ważna do: 20 października 2016 r.

Nabór zakończony: żadna aplikacja nie spełniła wymogów formalnych.

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Strategii Rozwoju, Wydział Umowy Partnerstwa

Ogłoszenie o naborze nr 4322 z dnia 07.10.2016 r.

Oferta ważna do: 24 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: starszy specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wydziale Rekrutacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 4267 z dnia 06.10.2016 r.

Oferta ważna do: 17 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Wydziale Projektów

Ogłoszenie o naborze nr 4185 z dnia 05.10.2016 r.

Oferta ważna do: 14 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: naczelnik Wydziału Wsparcia Projektów PPP w Departamencie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego

Ogłoszenie o naborze nr 4217 z dnia 05.10.2016 r.

Oferta ważna do: 24 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Wydziale Sprawozdawczości, Analiz i Ewaluacji

Ogłoszenie o naborze nr 4223 z dnia 05.10.2016 r.

Oferta ważna do: 17 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Wydziale Sprawozdawczości, Analiz i Ewaluacji

Ogłoszenie o naborze nr 4223 z dnia 05.10.2016 r.

Oferta ważna do: 17 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Wydziale Projektów Własnych

Ogłoszenie o naborze nr 4226 z dnia 05.10.2016 r.

Oferta ważna do: 17 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Przyszłości Polityk Unii Europejskiej w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 4080 z dnia 03.10.2016 r.

Oferta ważna do: 13 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Wrzesień 2016 r.

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Wydziale Kontraktów i Pomocy Publicznej

Ogłoszenie o naborze nr 4051 z dnia 30.09.2016 r.

Oferta ważna do: 17 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Wydziale Kontraktów i Pomocy Publicznej

Ogłoszenie o naborze nr 3808 z dnia 26.09.2016 r.

Oferta ważna do: 6 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM