Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Nabór na stanowisko prezesa zarządu BZPG „Stomil” S.A.
Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego
„Stomil” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza wszczęcie
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu
25.04.2017 więcej
Nabór na dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej
Nabór na stanowisko dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej z
siedzibą w Poznaniu
24.04.2017 więcej
Nabór na członka zarządu Totalizatora Sportowego ds. marketingu
Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu
odpowiedzialnego za sprzedaż, produkty i marketing
19.04.2017 więcej
Nabór na prezesa zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu
Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
19.04.2017 więcej
Nabór na członka zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. ds. finansów i inwestycji
Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu
odpowiedzialnego za finanse i inwestycje
19.04.2017 więcej
Nabór na Prezesa Zarządu Fabryki Szlifierek ,,FAS Głowno” Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Szlifierek FAS Głowno” Sp. z
o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko: Prezesa Zarządu Fabryki Szlifierek ,,FAS Głowno”
Sp. z o.o.
11.04.2017 więcej
Nabór na prezesa zarządu w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich
Ogłoszenie pełnomocnika wspólnika o postępowaniu
kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu w spółce
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
06.04.2017 więcej
Nabór na prezesa i członka zarządu Zakładów Tekstylno-Konfekcyjnych
Rada Nadzorcza Zakładów Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów”
Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na
stanowiska: Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu ds. handlowych
21.03.2017 więcej
Nabór na stanowiska prezesa i członka zarządu "Polfa" SA
Rada Nadzorcza Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych
„Polfa” Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie
kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Członka
Zarządu
21.03.2017 więcej
Nabór na prezesa zarządu Zakładów Artykułów Technicznych ARTECH
Pełnomocnik Wspólnika Zakładów Artykułów Technicznych
„ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ogłasza wszczęcie
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu
15.03.2017 więcej
123