Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór na Członka Zarządu ds. Finansowania Innowacji spółki PFR S.A.
Ogłoszenie na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowania
Innowacji spółki PFR S.A. Termin składania dokumentów upływa
1 grudnia 2016 r.
17.11.2016 więcej
Nabór na na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki PFR S.A.
Ogłoszenie na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych
Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. Termin składania
dokumentów upływa 14 listopada 2016 r.
28.10.2016 więcej
Nabór na stanowisko dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji
Ogłoszenie na stanowisko dyrektora Polskiego Centrum
Akredytacji. Termin składania dokumentów upływa 20
października 2016 r.
05.10.2016 więcej
Nabór na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu PAIiIZ S.A.
Rada Nadzorcza Spółki Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A. ogłasza wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz dwóch
Członków Zarządu
17.08.2016 więcej