Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
zamieszczamy informację o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.
08.06.2017 więcej
Petycja z dnia 8 maja 2017 r.
Petycja ws. zmian ustawy o SDG i innych ustaw
25.05.2017 więcej
Petycja z dnia 22 marca 2017 r.
Petycja w sprawie funduszy norweskich
15.05.2017 więcej
Petycja z dnia 13 marca 2017 r.
Petycja dotyczy uchylenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania
czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021
27.03.2017 więcej
Petycja z dnia 12 września 2016 r.
Petycja dotyczy przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
03.11.2016 więcej
Petycja z dnia 19 września 2016 r.
Petycja dotyczy przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
14.10.2016 więcej
Petycja z dnia 11 lipca 2016 r.
Petycja dotyczy przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
zasadach wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
16.08.2016 więcej
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
publikujemy informację zbiorczą o petycjach rozpatrzonych w
2015 r.
23.06.2016 więcej
Petycja z dnia 12 listopada 2015 r.
Petycja dotyczy podjęcia działań wobec manipulowania
wskaźnikami emisji spalin w samochodach produkowanych przez
koncern Volkswagen AG.
24.11.2015 więcej