2016-01-19

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD220

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD142

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD228

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC94

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD238

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD215

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD210

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD202

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD203

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD161

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC70

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

nr UD96 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw

nr UD92 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

nr ZD5 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

nr ZD4 Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

nr ZC7 Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw

nr UC 58 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

nr UC 56 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

nr UD 33 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

nr UD 91 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji