Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekty uchwał zmieniających uchwały RM ws. finansowania RPO 2007-13
Prezentujemy projekty uchwał zmieniających uchwały Rady
Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania
regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013
01.02.2017 więcej
Projekt Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-20
Informujemy, że zostały zakończone uzgodnienia
międzyresortowe projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie
przyjęcia projektu Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Rosja 2014-2020.
19.09.2016 więcej
Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju
Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu
Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju
20.06.2016 więcej
Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce - zmiany
Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Rady
Ministrów nr 102 ws. Międzyresortowego Zespołu do spraw
Polityki Kosmicznej w Polsce
23.05.2016 więcej
Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022
Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający
Zarządzenie Nr 56 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu
Sterującego do spraw EXPO 2022
14.04.2016 więcej
Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce
Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Rady
Ministrów nr 102 ws. Międzyresortowego Zespołu do spraw
Polityki Kosmicznej w Polsce
22.03.2016 więcej