Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 40/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na przedsięwzięcie: „CUSTODIAL CLEANING
SERVICES AT JFC NAPLES - LAGO PATRIA, GIUGLIANO, ITALY” – Nr
ACO-NAP-17-22
22.06.2017 więcej
Komunikat Nr 39/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Maintenance Service Contract
for Data Centre at JFTC Bydgoszcz, Poland” –
IFB-NCIA-NCBY-17-08
21.06.2017 więcej
Komunikat Nr 38/17
Ogłoszenie o badaniu rynku w przemyśle: "Market Survey Request
for Industry List CIS Security Architecture and Implementation"
20.06.2017 więcej
Komunikat Nr 37/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of Cable Supply,
Installation and Maintenance” – IFB-NCIA-CSU M-17-07
19.06.2017 więcej
Komunikat Nr 36/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of a Lease Vehicles
Fleet at HQ JFC Brunssum (HQ JFCBS), The Netherlands” Nr
IFIB-ACO-BRU-17-18
19.06.2017 więcej
Komunikat Nr 35/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of maintenance and
repair services for JFCBS vehicles” Nr IFIB-ACO-BRU-17-19
19.06.2017 więcej
Komunikat Nr 34/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na następujące przedsięwzięcie:
„Provide vehicle and personnel utility crossings (CP 5A0156)”
02.06.2017 więcej
Komunikat Nr 33/17
Informacja o przedłużeniu terminu do korespondencji pn.
„Request for Information (RFI) 2017-18542- Concession for
Medical and Dental Centre in the New NATO Headquarters -
Extension of Response Date”
18.05.2017 więcej
Komunikat Nr 32/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of Electricity and
Natural Gas for JFC Naples, Lago Patria” -ACO-NAP-17-17
17.05.2017 więcej
Komunikat Nr 31/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of windows cleaning
services at HQ JFC Brunssum, The Netherlands” -
IFIB-ACO-BRU-17-13
13.05.2017 więcej