Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szkolenia nt. wpływu zmian na osiąganie celów departamentu
Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie
szkolenia wyjazdowego pn. Wpływ zmian na osiąganie celów
departamentu dla pracowników Departamentu Programów
Infrastrukturalnych w MR.
16.01.2017 więcej
Badanie ewaluacyjne zainteresowania działaniem 1.1 POIR
Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania dużych
przedsiębiorstw realizacją projektów w ramach działania 1.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
16.01.2017 więcej
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby projektu Szkoła dla innowatora
Zapraszamy do przesyłania ofert na wykonanie ekspertyzy
obejmującej porównanie polskiego systemu kształcenia w
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z systemami
edukacyjnymi wybranych krajów.
14.01.2017 więcej
Wykonanie i dostawa roll-upów informacyjno-promocyjnych
Zapraszamy do składnia ofert na wykonanie i dostawę roll-upów
informacyjno-promocyjnych.
13.01.2017 więcej
Organizacja i obsługa szkolenia dla Departamentu Innowacji
Prosimy o przesyłanie ofert na organizację i obsługę
szkolenia dla Departamentu Innowacji
11.01.2017 więcej
Analiza zapotrzebowania firm na usługi doradcze dot. projektów B i R
Analiza zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie na usługi
doradcze w zakresie identyfikowania i formułowania założeń
projektów badawczo-rozwojowych.
10.01.2017 więcej
Rozwój pojedynczego punktu kontaktowego trzeciej generacji
Szacowanie wartości zamówienia - dystrybucja materiałów
informacyjnych projektu „Rozwój pojedynczego punktu
kontaktowego trzeciej generacji”
03.01.2017 więcej
Kampania w Internecie o źródłach informacji nt. Funduszy Europejskich
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do składania ofert na
przeprowadzenie kampanii w Internecie nt. Funduszy Europejskich.
30.12.2016 więcej
Licencje systemu zarządzania stacjami roboczymi Symantec Ghost Suite
Zapraszamy do składania ofert na dostawy 2000 szt. licencji
systemu do zarządzania stacjami roboczymi Symantec Ghost
Solution Suite 3.1 per device, wraz ze wsparciem technicznym na
okres 12 miesięcy.
22.12.2016 więcej
Rozwój i utrzymanie Intranetu
Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług rozwoju
oraz usług utrzymania dla wewnętrznej witryny wymiany
informacji w Ministerstwie Rozwoju.
21.12.2016 więcej