Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przeprowadzenie szkolenia pn. zmiany w prawie zamówień publicznych
Szkolenie pn. Zmiany w prawie zamówień publicznych –
stosowanie przepisów ustawy do realizacji projektów
dofinansowanych ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-20 oraz
Instrumentu „Łącząc Europę”.
17.10.2017 więcej
Opracowanie projektów graficznych dot. działalności MR
Zapraszamy do składania ofert na pracowaniu projektów
graficznych do druku (produkcji) oraz zamieszczenia na stronach
www i innych nośnikach na potrzeby działań
informacyjno-promocyjnych
17.10.2017 więcej
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa
Zapraszamy do składania ofert na szkolenie wyjazdowe w formie
warsztatów z zakresu szkolenia antyterrorystycznego oraz
pierwszej pomocy i ratownictwa dla maksymalnie 40 pracowników
13.10.2017 więcej
Nagrania video i transmisje internetowe
Zapraszamy do składania ofert na nagrania video i transmisje
internetowe. Oferty należy przesłać wyłącznie w wersji
elektronicznej do 19 października 2017 r. na adres:
jan.kujawski@mr.gov.pl
12.10.2017 więcej
Analiza ekspercka ostatecznych wersji 11 metodyk PEFCR/OEFSR
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie analizy eksperckiej
ostatecznych wersji 11 metodyk PEFCR/OEFSR
11.10.2017 więcej
5-lecie Polski w ESA - organizacja i obsługa uroczystości
Organizacja, aranżacja oraz obsługa uroczystości konferencji
pt. „5 lecie Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)”
09.10.2017 więcej
Organizacja i obsługa dwóch konferencji w Gdańsku i Warszawie
Organizacja i obsługa dwóch konferencji edukacyjnych
dotyczących POIiŚ 2014-2020, organizowanych przez Ministerstwo
Rozwoju w Gdańsku i Warszawie
09.10.2017 więcej
Rozbudowa systemu kontroli dostępu
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu kontroli dostępu
na terenie Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5
09.10.2017 więcej
Program rozwoju kompetencji kadry kierowniczej - dialog techniczny
Program rozwoju kompetencji kadry kierowniczej
06.10.2017 więcej
Szkolenia z zasad równości i niedyskryminacji
Szkolenia dla przedstawicieli instytucji systemu wdrażania POPW
2014-20 oraz Komitetu Monitorującego POPW z zasad równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
06.10.2017 więcej