Lista artykułów

Nazwa artykułu
Promocja marki Fundusze Europejskie przy współpracy z influencerami
Przeprowadzenie działań promocyjnych w internecie związanych z
marką Fundusze Europejskie przy współpracy z influencerami
(youtuberami i/lub vlogerami i/lub blogerami)
11.08.2017 więcej
Wsparcie pracowników MR obsłudze Google Analytics
Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia
polegającego na wsparciu pracowników MR w obsłudze narzędzia
Google Analytics
11.08.2017 więcej
Koncepcja i wymagania dla modułu do weryfikacji kas rejestrujących
Nowe ogłoszenie na opracowanie koncepcji i wymagań dla modułu
do weryfikacji kas rejestrujących (fiskalnych)
11.08.2017 więcej
Doradztwo kompleksowe dla projektu PPP w Staszowie
Zapraszamy do składania ofert na doradztwo kompleksowe dla
projektu PPP – Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości
09.08.2017 więcej
Doradztwo kompleksowe dla projektu PPP w Rybniku
Zapraszamy do składania ofert na doradztwo kompleksowe dla
projektu PPP – Parkingi wielopoziomowe w Rybniku
09.08.2017 więcej
Doradztwo kompleksowe dla projektu PPP w Gminie Gniew
Zapraszamy do składania ofert na doradztwo kompleksowe dla
projektu PPP – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
Gniew
09.08.2017 więcej
Oszacowanie wartości audytu projektów PWT Polska-Białoruś-Ukraina
Oszacowanie usługi wykonania audytu zewnętrznego projektów w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –
Białoruś – Ukraina (PBU) 2007-2013
08.08.2017 więcej
Opracowanie cyfrowego standardu dostępności dla FE 2014-2020
Ministerstwo Rozwoju prowadzi rozeznanie rynku na opracowanie
cyfrowego standardu dostępności dla funduszy europejskich
2014-2020.
03.08.2017 więcej
Organizacja i obsługa spotkania Grupy Konsultacyjnej ds. KIS
Zapraszamy do składania ofert na organizację i obsługę
spotkania Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji
02.08.2017 więcej
Organizacja i kompleksowa obsługa konferencji MR
Rozeznanie rynku na zapewnienie sali konferencyjnej wraz z
kompleksową obsługą gastronomiczną oraz usługą hotelarską
na potrzeby organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju konferencji
31.07.2017 więcej