Lista artykułów

Nazwa artykułu
Udostępnienie sprzętu, oprogramowania i administrowania dla CEIDG
Świadczenie usługi zapewnienia infrastruktury, obsługi i
wsparcia dla platformy udostępniania danych z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej -
„Datastore-CEIDG”.
24.06.2017 więcej
Uzupełnienie oceny ex-ante instrumentów finansowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Uzupełnienie oceny ex-ante instrumentów finansowych w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zakresie analizy
możliwości wykorzystania instrumentów o charakterze
gwarancyjnym
22.06.2017 więcej
Obowiązek usuwania wyrobów zawierających azbest - ekspertyza
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej
możliwości wyłączenia z obowiązku usuwania wyrobów
zawierających azbest płyt typu PŻ-3/W (technologia BISTYP-4)
20.06.2017 więcej
Oszacowanie usługi weryfikacji wniosków o płatność w projektach PO WER
Oszacowanie usługi przeprowadzenia weryfikacji wniosków o
płatność oraz analizy pogłębionej dokumentów źródłowych
w ramach wniosków o płatność projektów w Działaniu 4.1 PO
WER
20.06.2017 więcej
Zarządzanie instrumentem finansowym o charakterze kapitałowym
Zarządzanie instrumentem finansowym o charakterze kapitałowym
lub quasi-kapitałowym dla podmiotów ekonomii społecznej w
ramach POWER 2014-2020 - dialog techniczny
14.06.2017 więcej
Opracowanie pn. cyfrowy standard dostępności dla FE 2014-20
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie cyfrowego standardu
dostępności dla funduszy europejskich 2014-20120
13.06.2017 więcej
Doradztwo w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Usługi doradcze w zakresie wsparcia merytorycznego
Zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego
13.06.2017 więcej
Ocena ex ante wsparcia z instrumentów finansowych POPW 2014-2020
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex ante wsparcia z
instrumentów finansowych w ramach POPW 2014-2020, w tym ocena
ryzyka dla gwarancji.
13.06.2017 więcej
Skuteczna komunikacja w zespole - szkolenie
Zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie
szkolenia wyjazdowego z zakresu skutecznej komunikacji w zespole
oraz budowania efektywnego zespołu
13.06.2017 więcej
Zamówienie usługi szkoleniowej, konsultacji i doradztwa
Zapraszamy do składania ofert na zamówienie usługi
szkoleniowej, konsultacji specjalistycznych i doradztwa
12.06.2017 więcej