Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja dnia otwartego w Ministerstwie Rozwoju
Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i organizację
Dnia otwartego w Ministerstwie Rozwoju w ramach ogólnopolskiej
akcji: Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz Noc muzeów.
28.04.2017 więcej
Obsługa szkolenia wyjazdowego
Zapraszamy do składania ofert na obsługę szkolenia wyjazdowego
27.04.2017 więcej
Organizacja szkolenia z zakresu budowania współpracy w zespole
Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i
przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z zakresu budowania
współpracy w zespole
27.04.2017 więcej
Usługi doradcze dot. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych
Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych
w obszarze prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych
25.04.2017 więcej
Obsługa spotkania grupy ds. informatyzacji procesu polityki spójności
Zapraszamy do składania ofert na organizację i obsługę
spotkania grupy roboczej ds. informatyzacji procesu polityki
spójności organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
21.04.2017 więcej
Przegląd systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego typ: H-300/PC
Zapraszamy do składania ofert na na przegląd systemu awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego typ: H-300/PC zainstalowanego w
budynku MR przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
21.04.2017 więcej
Przygotowanie i organizacja dnia otwartego w Ministerstwie Rozwoju
UWAGA! Zgodnie z punktem 10 Zasady wyboru Wykonawcy Opisu
Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający unieważnia niniejsze
rozeznanie.
20.04.2017 więcej
Szkolenia, konsultacje specjalistyczne i doradztwo
Zamówienie na realizację usługi szkoleniowej, konsultacji
specjalistycznych i doradztwa
19.04.2017 więcej
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę systemu kontroli dostępu
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji
projektowej na rozbudowę systemu kontroli dostępu
19.04.2017 więcej
Uzupełnienie bazy wybranych danych finansowych wniosków o dofinansowanie projektów PO KL
Przygotowanie oferty na wykonanie zlecenia pn. „Uzupełnienie
bazy wybranych danych finansowych wniosków o dofinansowanie
projektów PO KL”
19.04.2017 więcej