Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozbudowa i obsługa strony internetowej smart.gov.pl MR
Zapraszamy do składania ofert szacunkowych na obsługę strony
internetowej Ministerstwa Rozwoju smart.gov.pl.
07.12.2017 więcej
Przeprowadzenie działań promocyjnych w Internecie związanych z FE
Przeprowadzenie działań promocyjnych w Internecie związanych z
marką Fundusze Europejskie (FE). Działania będą polegać na
współpracy z influencerami (youtuberami i/lub vlogerami i/lub
blogerami).
06.12.2017 więcej
Analiza możliwości zastosowania usług BSP w samorządzie terytorialnym
Zebranie ofert na analizę możliwości i zasadności
zastosowania usług BSP w samorządzie terytorialnym szczebla
lokalnego, powiatowego i regionalnego.
06.12.2017 więcej
Doradztwo w zakresie pomocy publicznej na rzecz DRC
Świadczenie usług doradztwa w zakresie zagadnień dotyczących
problematyki pomocy publicznej na rzecz Departamentu Rozwoju
Cyfrowego
06.12.2017 więcej
Audyt systemu kopii zapasowych i archiwizacji
Zapewnienie usług audytu środowiska systemu kopii zapasowych i
archiwizacji opartych na oprogramowaniu IBM Spectrum Protect
Suite Entry Terabyte (licencje w modelu TB).
06.12.2017 więcej
Wykonanie wraz z dostawą pieczątek oraz datowników
Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Ministerstwa Rozwoju
pieczątek oraz datowników
01.12.2017 więcej
Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach POPC
Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Działania 2.4
„Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi
publiczne i informacje sektora publicznego” POPC
01.12.2017 więcej
Nabycie praw do usługi wsparcia VMware typu Production Support
Nabycie praw do korzystania z usługi wsparcia VMware typu
Production Support do posiadanych licencji oprogramowania do
wirtualizacji do dnia 31.12.2018 r.”
24.11.2017 więcej
Monitoring mediów (prasy, radia, telewizji i internetu) dla potrzeb MR
Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie monitoringu mediów
oraz opracowywania na podstawie przeprowadzonego codziennego
monitoringu mediów okresowych raportów jakościowych.
23.11.2017 więcej
Opracowanie dot. usługi BSP w samorządzie terytorialnym
Przygotowanie opracowania dot. usług świadczonych z
wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (usługi BSP)
przez samorząd terytorialny
22.11.2017 więcej