Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek PIMB w Kobyłce
Ogłoszenie o sprzedaży łącznej prawa użytkowania wieczystego
działek Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
położonych w Kobyłce.
28.02.2017 więcej
Sprzedaż i dostawa sprzętu RTV do Ministerstwa Rozwoju
Zapraszamy do składania ofert na „Sukcesywną sprzedaż i
dostawę do Ministerstwa Rozwoju sprzętu RTV”.
23.02.2017 więcej
Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do Ministerstwa Rozwoju
Zapraszamy do składania ofert na sprzedaż i dostawę do
Ministerstwa Rozwoju sprzętu AGD.
23.02.2017 więcej
Sprzedaż i dostawa 4 sztuk projektorów
Zapraszamy do składania ofert na sprzedaż i dostawę 4 sztuk
projektorów.
23.02.2017 więcej
Konserwacja i naprawy systemów zabezpieczenia techn. nieruchomości
Zapraszamy do składania ofert na konserwację oraz awaryjne
dokonywanie napraw systemów zabezpieczenia technicznego
nieruchomości zainstalowanych w Ministerstwie Rozwoju w
Warszawie
20.02.2017 więcej
Przygotowanie animowanej prezentacji dot. PO IG
Zapraszamy do składania ofert dot. przygotowania animowanej
prezentacji dot. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
20.02.2017 więcej
Wsparcie przy wydawaniu decyzji administracyjnych dot. projektów PO IG
Zapraszamy do składania ofert dot. wsparcia w zakresie wydawania
decyzji administracyjnych dotyczących odzyskiwania kwot w
projektach finansowanych ze środków PO IG.
20.02.2017 więcej
Organizacja warsztatu dot. wystąpień publicznych
Zapraszamy do składania ofert dot. zorganizowania oraz
przeprowadzenia warsztatu przygotowującego do wystąpień
publicznych dla 20 osób oraz prób prezentacji dot. Programu
Inteligentny Rozwój.
20.02.2017 więcej
Realizacja badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych"
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na realizację badania „Ocena ex-ante instrumentów
finansowych w zakresie wsparcia osób młodych”.
17.02.2017 więcej
Organizacja konferencji dot. projektu "Rozwój ppp w Polsce"
Uwaga! Uległy zmianie zapisy dotyczące szczegółowego zakresu
usług. Zapytanie ofertowe na organizację konferencji
otwierającej realizację projektu pn. Rozwój partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce
17.02.2017 więcej