Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 BDG-V.2611.20.2016.AD Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych materia... 2017-01-19 10:00 przetarg nieograniczony 2017-01-13 Zobacz
2 BDG-V.2611.23.2016.AD Świadczenie usług gwarancji i asysty technicznej dla Sy... 2017-01-20 10:00 przetarg nieograniczony 2017-01-12 Zobacz
3 BDG-V.2611.13.2016.MP Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego arty... 2017-01-04 10:00 przetarg nieograniczony 2017-01-12 Zobacz
4 BDG-V.2611.8.2016.MR świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie doty... 2016-12-14 09:00 przetarg nieograniczony 2017-01-11 Zobacz
5 BDG-V.2611.16.2016.MR sukcesywna, codzienna (od poniedziałku do piątku) usług... 2016-12-16 09:00 usługi społeczne 2017-01-11 Zobacz
6 BDG-V.2611.19.2016.GK Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnej o sze... 2017-02-03 10:00 dialog konkurencyjny 2017-01-10 Zobacz
7 BDG-V.2611.3.2016.MP Wykonanie audytu zewnętrznego projektów w ramach Program... 2017-01-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-01-09 Zobacz
8 BDG-V.2611.15.2016.GK wykonanie badania ewaluacyjnego SPPW 2016-12-29 10:00 przetarg nieograniczony 2016-12-30 Zobacz
9 BDG-V.2611.18.2016.GK Dostawa aparatów telefonicznych wraz z licencjami 2016-12-07 10:00 przetarg nieograniczony 2016-12-13 Zobacz
10 BDG-V.2611.17.2016.KR Dostawa przełączników rdzeniowych wraz z licencjami a t... 2016-12-02 09:00 przetarg nieograniczony 2016-12-06 Zobacz
123