Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 BDG-V.2611.15.2017.AD - Organizacja międzynarodowej, prestiżowej konferencji ... 2017-03-24 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-24 Zobacz
2 BDG-V.2611.21.2017.MR Wykonanie badania ewaluacyjnego pt."Wpływ polityki spój... 2017-03-31 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-23 Zobacz
3 BDG-V.2611.19.2017.KR Sukcesywna dostawa prasy i czasopism dla MR w prenumera... 2017-03-15 09:00 przetarg nieograniczony 2017-03-23 Zobacz
4 BDG-V.2611.25.2017.KB Ewaluacja ex post wpływu funduszy unijnych w ramach per... 2017-04-07 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-23 Zobacz
5 BDG-V.2611.24.2017.IM Zapewnienie obsługi badawczej działań informacyjnych i ... 2017-04-03 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-23 Zobacz
6 BGD-V.2611.24.2016.MP Świadczenie usługi komputerowego składu i łamania, kore... 2017-03-28 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-21 Zobacz
7 BDG-V.2611.12.2017.MR świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstw... 2017-03-21 10:00 usługi społeczne 2017-03-21 Zobacz
8 BDG-V.2611.1.2017.KB usługi porządkowania i archiwizacji dokumentów 2017-03-20 11:00 usługi społeczne 2017-03-20 Zobacz
9 Realizacja 9 branżowych programów promocji polskiej gospodarki brak zamówienie z wolnej ręki 2017-02-28 Zobacz
10 BDG-V.2611.22.2016.KR Opracowanie koncepcji, zakup mediów i realizacja ogólno... 2017-03-07 10:00 negocjacje z ogłoszeniem 2017-02-24 Zobacz
12