2017-05-22

Zasady kształtowania wynagrodzeń w
spółkach

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami publikacji w BIP Ministerstwa Rozwoju podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister Rozwoju i Finansów i w stosunku do których posiada uprawnienia takie, jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

 

Załączniki

  Zarząd GPW.pdf 79,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rada Nadzorcza GPW.pdf 141,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarząd PFR.pdf 197,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rada Nadzorcza PFR.pdf 177,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIOMED_Zarząd.pdf 209,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIOMED_RN.pdf 132,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CEFARM_RN.pdf 133,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CEFARM_Zarząd.pdf 207,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  HCP_RN.pdf 134,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  HCP_Zarząd.pdf 151,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPT_RN.pdf 106,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPT_Zarząd.pdf 200,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krynica_RN.pdf 133,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krynica_Zarząd.pdf 283,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSSE_RN.pdf 108,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSSE_Zarząd.pdf 201,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  LSSE_RN.pdf 108,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  LSSE_Zarząd.pdf 202,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ŁSSE_RN.pdf 106,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ŁSSE_Zarząd.pdf 201,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Polfa_RN.pdf 133,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Polfa_Zarząd.pdf 150,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PSSE_RN.pdf 105,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PSSE_Zarząd.pdf 200,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rabka_RN.pdf 135,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rabka_Zarząd.pdf 208,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSE Starachowice_RN.pdf 106,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSE Starachowice_Zarząd.pdf 201,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSEMP_RN.pdf 107,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSEMP_Zarząd.pdf 201,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSSE_RN.pdf 106,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSSE_Zarząd.pdf 201,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WM SSE_RN.pdf 106,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WM SSE_Zarząd.pdf 200,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WSSE_RN.pdf 107,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WSSE_Zarząd.pdf 201,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZSO_RN.pdf 132,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZSO_Zarząd.pdf 206,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Katowicka SSE_RN.pdf 106,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie_Zarzą...p. z o.o..pdf 333,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Likwidator_Cieszyń...ydawnicza.pdf 118,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PKO BP_RN.pdf 198,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PKO BP_Zarząd.pdf 214,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Likwidator_Cegielni...p. z o.o..pdf 31,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Eurolot_RN.pdf 212,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Eurolot_Likwidator.pdf 217,21 KB (pdf) szczegóły pobierz