2017-07-10

Wykaz spółek w nadzorze Ministra Rozwoju i
Finansów

Portfel spółek

Na dzień 31 lipca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wykonuje prawa z akcji i udziałów w 220 spółkach, w tym w 125 spółkach prowadzących działalność, 42 spółkach w upadłości, 27 spółkach w likwidacji oraz w 26 spółkach nieprowadzących działalności. Ponadto na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego minister właściwy do spraw gospodarki pełni szczególną rolę w zarządzaniu BGK.

Spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Wśród 125 spółek nadzorowanych przez MRiF prowadzących działalność znajduje się 6 spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Grupa Azoty S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Spółki, w których trwa udostępnianie akcji/udziałów pracowniczych

Wśród 125 spółek nadzorowanych przez MRiF prowadzących działalność znajduje się obecnie 8 spółek, w których trwa udostępnianie akcji/udziałów pracowniczych (w tym spółki z ew. umowami spadkowymi). Pakiety akcji otrzymują nieodpłatnie uprawnieni pracownicy spółek zbytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

W załączniku prezentujemy wykaz spółek w nadzorze MRiF

Załączniki

  2017_07_31 Wykaz sp...dzorze MR.pdf 276,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_07_31 Wykaz sp...dzorze MR.xls 86 KB (xls) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: 2017_07_31 Wykres.jpg
2017_07_31 Wykres.jpg

Magdalena Gawlas