Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości POLFA SA
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka
Akcyjna ogłaszają nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie, przy
ul. Podróżniczej
03.01.2018 więcej
Przetarg pisemny na sprzedaż urządzeń POLFA S.A.
Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. z
siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg pisemny ofertowy
nieograniczony na sprzedaż urządzeń
21.12.2017 więcej
Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego TOYOTA HILUX
Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w 62-322 Orzechowo przy ul.
Miłosławska 13, ogłasza przetarg pisemny, który odbędzie
się w siedzibie Spółki, na sprzedaż używanego samochodu
ciężarowego TOYOTA HILUX
21.12.2017 więcej
Licytacja nieruchomości Fabryki Maszyn Introligatorskich INTROMA Sp. z o.o.
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na
sprzedaż nieruchomości Fabryki Maszyn Introligatorskich INTROMA
Sp. z o.o.
22.11.2017 więcej
Sprzedaż samochodu Skoda Fabia przez ZTK "Teofilów" SA
ZTK „Teofilów” S.A. 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8
ogłasza ustny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu Skoda
Fabia
31.10.2017 więcej
Konkurs ofert na wykonanie robót elektrycznych
Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „TEOFILÓW” S.A. ogłaszają
przetarg na wykonanie robót elektrycznych obejmujących
„Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie"
30.10.2017 więcej
Przetarg na zakup 31 400 udziałów
Zarząd spółki Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedzibą
w Warszawie ogłasza przetarg na zakup 31 400 udziałów, które
spółka CF CEFARM S.A. posiada w kapitale zakładowym spółki
26.10.2017 więcej
Przetarg pisemny na sprzedaż maszyn, urządzeń i wyposażenia INTROMA
Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w
likwidacji z siedzibą w Łodzi ogłasza publiczny przetarg
pisemny na sprzedaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenia.
09.10.2017 więcej
Licytacja sprzętu Fabryki Maszyn Introligatorskich
Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o.
łasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż
składników aktywów trwałych w postaci maszyn
09.10.2017 więcej
Licytacja sprężarki chłodniczej przez spółkę Polfa SA
Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż: sprężarki
chłodniczej marki ABB REFRIGERATION
05.10.2017 więcej
123