2015-05-12

Gabinet Polityczny Ministra

Kontakt do Gabinetu Politycznego Ministra

tel. 22 273 84 00
fax 22 693 40 14
e-mail: sekretariatGP@mr.gov.pl

Inga Kownacka-Jurczek- doradca

1. Data urodzenia: 07.06.1982 r.

2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • AND TRANS Sp. z o.o.

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym: nie dotyczy.

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: nie dotyczy.

Grzegorz Mickiewicz - doradca

1. Data urodzenia: 10.03.1974 r.

2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • Rembud Sp. z o.o. - dyrektor ds. rozwoju,
 • Urząd Miasta Ustka - wiceburmistrz ds. strategii i rozwoju,
 • Urząd Miejski w Wołominie - wiceburmistrz ds. strategii i rozwoju.

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • Rembud Sp. z o.o. - umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • Urząd Miasta Ustka - umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Urząd Miejski w Wołominie - umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • Wspólnota Mieszkaniowa Różana 7 - wynagrodzenie członka zarządu.

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy.

Justyna Orłowska - doradca

1. Data urodzenia: 09.05.1990 r.

2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • Ernst&Young Sp. z o.o. Corporate Finance Sp K. (umowa zlecenie, następnie umowa o pracę)
 • Enterprise Investors (umowa zlecenie)
 • Ipopema Securities (praktykant)
 • Capitol One Advisors (praktykant, umowa o dzieło)

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:

 • jw.

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy.