Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola systemowa w ramach POIiŚ 2014-20 w Instytucji Pośredniczącej (ME)
Kontrola systemowa w ramach POIiŚ 2014-2020 w Instytucji
Pośredniczącej (Ministerstwo Energii)
11.01.2018 więcej
Kontrola wydatków finansowanych z pomocy techn. POIiŚ w IP
Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 sierpnia do 13 października
2017 r.
13.12.2017 więcej
Kontrola prawidłowości prowadzenia obrotu materiałami wybuchowymi
Informacja zbiorcza o kontrolach prowadzonych przez Departament
Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego MR
05.12.2017 więcej
Kontrola w Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Kontrolę przeprowadzono w dniach 6 czerwca – 15 września 2017
r.
04.12.2017 więcej
Działalność Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w 2016 r.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 13-17 marca 2017 r.
17.11.2017 więcej
Działalność Instytutu Obróbki Plastycznej
Kontrolę przeprowadzono w dniach 26-30 czerwca 2017 r.
08.11.2017 więcej
Działalność Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
Kontrolę przeprowadzono od 22 do 26 maja 2017 r.
08.11.2017 więcej
Plan kontroli zewnętrznych na II półrocze 2017 r.
Plan kontroli zewnętrznych na II półrocze 2017 r.
06.11.2017 więcej
Działalność Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie
Kontrolę przeprowadzono w dniach 25 kwietnia - 5 maja 2017 r.
oraz 16 maja 2017 r.
06.11.2017 więcej
Działalność Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 5 do 9 czerwca 2017 r.
06.11.2017 więcej