2016-09-30

Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk

Poniżej prezentujemy Państwu ogłoszenia o naborach prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju. Zapraszamy też do zapoznania się informacją o zasadach naborów.

 

Zachęcamy Państwa również do korzystania z newslettera z informacjami o wolnych miejscach pracy.

 

 

STYCZEŃ 2018

 

 

Stanowisko: główny specjalista

w Zespole Organizacyjno-Prawnym w  Departamencie Inwestycji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 20141 z dnia 04 stycznia 2018 r.

Oferta ważna do 22 stycznia 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: główny specjalista

w Zespole Organizacyjno-Prawnym w  Departamencie Inwestycji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 20142 z dnia 04 stycznia 2018 r.

Oferta ważna do 22 stycznia 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

 

Grudzień 2017

 

 

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: informowania opinii publicznej

w Departamencie Promocji Funduszy Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze nr 19770 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 15 stycznia 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: pomocy publicznej

w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze nr 19769 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 15 stycznia 2018 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko: referendarz

w Wydziale Programowym Południe w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 19775 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 19 stycznia  2018 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

 

 

Stanowisko: referendarz

w Wydziale Programowym Południe w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 19773 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 19 stycznia  2018 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

 

 

 

Stanowisko: główny specjalista do spraw: regulacji gospodarczych

w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Ogłoszenie o naborze nr 192465 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 2 stycznia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz

w Wydziale Desygnacji 3 w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji

Ogłoszenie o naborze nr 19232 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 22 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko: podereferendarz

w Sekretariacie Departamentu Komunikacji

Ogłoszenie o naborze nr 19231 z dnia 12 grudnia 2017r.

Oferta ważna do 22 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko: referendarz do spraw: analiz i legislacji

w Zespole Analiz i Legislacji w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogłoszenie o naborze nr 19202 z dnia 9 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 19 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko: główny specjalista do spraw: analityczno-prawnych

w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogłoszenie o naborze nr 19211 z dnia 9 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 19 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: analityczno-prawnych

w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogłoszenie o naborze nr 19203 z dnia 9 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 19 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: główny specjalista do spraw legislacji

w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogłoszenie o naborze nr 19207 z dnia 9 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 19 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz do spraw: monitorowania wdrażania i ewolucji polityki spójności

w Wydziale Przyszłości Polityki UE w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 18980 z dnia 6 grudnia 2017 r.

Oferta ważna do 18 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Listopad 2017

 

Stanowisko: główny specjalista do spraw projektów Mobilności i Współpracy Ponadnarodowej

w Wydziale Mobilności i Współpracy Ponadnarodowej w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 18717 z dnia 30 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 11 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz do spraw: kontroli i procedur

w Wydziale Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 18652 z dnia 29 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 11 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko: specjalista do spraw: kontroli i procedur

w Wydziale Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 18655 z dnia 29 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 11 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: badań i ewaluacji działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich

w Zespole ds. Badań i Ewaluacji w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 18459 z dnia 24 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 04 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: obsługi finansowo-księgowej programów Polska-Saksonia 2014-2020 oraz Południowy Bałtyk 2014-2020

w Wydziale Finansowania Programów Współpracy Terytorialnej w Departamencie Budżetu Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 18479 z dnia 24 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 05 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz do spraw: obsługi projektów POPT

w Wydziale Finansów i Kontroli Pomocy Technicznej w Departamencie Programów Pomocowych

Ogłoszenie o naborze nr 18396 z dnia 23 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 04 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz do spraw: realizacji projektów innowacyjnych

w Wydziale Innowacji Społecznych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 18389 z dnia 23 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 04 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: specjalista do spraw:

pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych

w Wydziale Spójności Systemu, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej,

Ogłoszenie o naborze nr 18395 z dnia 23 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 04 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw:

ds. badań i ewaluacji działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich

w Zespole ds. Badań i Ewaluacji w  Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 18387 z dnia 23 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 04 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko: referendarz do spraw: wizerunku pracodawcy

w Zespole ds.wizerunku pracodawcy w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 17919 z dnia 13 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 23 listopada 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw: programowania i zarządzania strategicznego oraz koordynacji RPO

w Wydziale RPO do spraw Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych

Ogłoszenie o naborze nr 17864 z dnia 10 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 27 listopada 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz do spraw: szkoleń i ocen pracowniczych

w Wydziale Szkoleń i Rozwoju w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 17850 z dnia 10 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 20 listopada 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: główny specjalista  do spraw: ds. wymiaru terytorialnego i polityki miejskiej kraju i Unii Europejskiej

w Wydziale Polityki Miejskiej w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 17807 z dnia 10 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 20 listopada 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: specjalista  w Wydziale Wsparcia Projektów Inwestycyjnych  w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 17493 z dnia 03 listopada 2017 r.

Oferta ważna do 13 listopada 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: specjalista  w Wydziale Instrumentu Łacząc Europę 1 w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 17349 z dnia 31 października 2017 r.

Oferta ważna do 10 listopada 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz do spraw desygnacji i kontroli w Wydziale Desygnacji 2 w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji

Ogłoszenie o naborze nr 17008 z dnia 24 października 2017 r.

Oferta ważna do 3 listopada 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: ds. nadzoru właścicielskiego nad instytutami badawczymi i centrami badawczo-rozowojowymi w Wydziale Nadzoru nad Instytucjami Badawczymi i Centrami Badawczo-Rozwojowymi w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Ogłoszenie o naborze nr 16836 z dnia 19 października 2017 r.

Oferta ważna do 6 listopada 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: specjalista do spraw koordynacji wdrażania POIiŚ w Wydziale Wdrażania Sektora Transport 1 w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 16778 z dnia 18 października 2017 r.

Oferta ważna do 30 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz ds. obsługi organizacyjnej w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energrtycznej

Ogłoszenie o naborze nr 16782 z dnia 18 października 2017 r.

Oferta ważna do 06 listopada 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

 

Stanowisko: referendarz ds. strategii i legislacji w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energrtycznej

Ogłoszenie o naborze nr 16780 z dnia 18 października 2017 r.

Oferta ważna do 06 listopada 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: naczelnik Wydziału Polityki Bezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie o naborze nr 16641 z dnia 13 października 2017 r.

Oferta ważna do 30 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Zespole ds BHP w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze nr 16638 z dnia 13 października 2017 r.

Oferta ważna do 30 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: specjalista do spraw realizacji polityki informacyjnej

w Wydziale Prasowym w Departamencie Komunikacji

Ogłoszenie o naborze nr 16491 z dnia 12 października 2017 r.

Oferta ważna do 23 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: referendarz do spraw obsługi finansowo – księgowej programów Polska – Saksonia 2014 – 2020 oraz Południowy Bałtyk 2014 - 2020

w Wydziale Finansowania Programów Współpracy Terytorialnej w Departamencie Budżetu Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 16481 z dnia 12 października 2017 r.

Oferta ważna do 23 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli systemowych i koordynacji kontroli POIiŚ w Wydziale Koordynacji Kontroli w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 16422 z dnia 10 października 2017 r.

Oferta ważna do 20 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli i procedur w Wydziale Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 16052 z dnia 2 października 2017 r.

Oferta ważna do 12 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: specjalista do spraw kontroli i procedur w Wydziale Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 16054 z dnia 2 października 2017 r.

Oferta ważna do 19 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz do spraw projektów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w Wydziale Projektów i Budżetu w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze nr 16058 z dnia 2 października 2017 r.

Oferta ważna do 12 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: specjalista do spraw publikacji w prasie i internecie w Wydziale Promocji Mediów w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 16055 z dnia 2 października 2017 r.

Oferta ważna do 12 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: główny specjalista do spraw prawa technicznego w Wydziale Prawa Technicznego w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Ogłoszenie o naborze nr 16024 z dnia 2 października 2017 r.

Oferta ważna do 19 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Wrzesień 2017

 

Stanowisko: specjalista do spraw analiz i prognoz w Wydziale Analiz Terytorialnych i Polityki Spójności w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 16022 z dnia 29 września 2017 r.

Oferta ważna do 9 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: referendarz do spraw desygnacji i kontroli w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji w Wydziale Desygnacji 1

Ogłoszenie o naborze nr 15812 z dnia 26 września 2017 r.

Oferta ważna do 6 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz ds. obsługi projektów POPT w wydziale Finansów i kontroli Pomocy Technicznej w Departamencie Programów Pomocowych

Ogłoszenie o naborze nr 15846 z dnia 26 września 2017 r.

Oferta ważna do 6 października 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Instrumentów Terytorialnych w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych

Ogłoszenie o naborze nr 15753 z dnia 25 września 2017 r.

Oferta ważna do 5 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: podreferendarz w Wydziale Rekrutacji w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 15759 z dnia 25 września 2017 r.

Oferta ważna do 5 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, Wydział Spójności Systemu

Ogłoszenie o naborze nr 15616 z dnia 21 września 2017 r.

Oferta ważna do 2 października 2017 r.

Więcej na stronie KPRM.

 

 

Stanowisko: specjalista ds. polityki konkurencyjności i systemów rynku wewnętrznego w Wydziale Rynku Wewnętrznego w Departamencie Spraw Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 15634 z dnia 21 września 2017 r.

Oferta ważna do 2 października 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Spraw Personalnych w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 15638 z dnia 21 września 2017 r.

Oferta ważna do 9 października 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Prasowym w Departamencie Komunikacji

Ogłoszenie o naborze nr 15460 z dnia 18 września 2017 r.

Oferta ważna do 28 września 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Mobilności i Współpracy Ponadnarodowej w Deprtamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 15496 z dnia 18 września 2017 r.

Oferta ważna do 28 października 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Krajów Pozaeuropejskich w Deprtamencie Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie o naborze nr 15494 z dnia 18 września 2017 r.

Oferta ważna do 5 października 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Krajów Europejskich w Deprtamencie Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie o naborze nr 15492 z dnia 18 września 2017 r.

Oferta ważna do 5 października 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Prasowym w Departamencie Komunikacji

Ogłoszenie o naborze nr 15332 z dnia 13 września 2017 r.

Oferta ważna do 2 października 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Elektronicznej w Departamencie Komunikacji

Ogłoszenie o naborze nr 15331 z dnia 13 września 2017 r.

Oferta ważna do 2 października 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Europejskeigo Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 14954 z dnia 6 września 2017 r.

Oferta ważna do 18 września 2017 r.

Więcej na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Współpracy z Instytucjami Unii Europejskiej w Departamencie Spraw Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 14811 z dnia 1 września 2017 r.

Oferta ważna do 11 września 2017 r.

Więcej na stronach KPRM

 

Sierpień 2017

 

Stanowisko: referendarza w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogłoszenie o naborze nr 14719 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Oferta ważna do 11 września 2017 r.

Więcej na stronach KPRM.

 

 

 

 

Stanowisko: specjalisty w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogłoszenie o naborze nr 14718 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Oferta ważna do 18 września 2017 r.

Więcej na stronach KPRM.

 

 

 

Stanowisko: starszego specjalisty w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ogłoszenie o naborze nr 14630 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Oferta ważna do 15 września 2017 r.

Więcej na stronach KPRM.

 

 

Stanowisko: referendarza w Wydziale Kwalifikowalności i Monitorowania Nieprawidłowości  w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze nr 14609 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Oferta ważna do dnia 07 września 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko: referendarza w Wydziale Szkoleń i Rozwoju w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 14606 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Oferta ważna do dnia 07 września 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

 

Stanowisko: radca prawny - samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej w Departamencie Jednostek Nazdorowanych i Podległych

Ogłoszenie o naborze nr 14389 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Oferta ważna do dnia 1 września 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Strategii Rozwoju w Wydziale Wymiaru Przestrzennego

Ogłoszenie o naborze nr 14188 z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Oferta ważna do dnia 1 września 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa

Ogłoszenie o naborze nr 14012 z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Oferta ważna do dnia 25 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko: starszy specjalista w Stanowisko do spraw Komunikacji i Edukacji, w Departamencie Programów Ponadregionalnych

Ogłoszenie o naborze nr 13841 z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Oferta ważna do: 16 sierpnia 2017 r. 

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

 

 

Stanowisko: podreferendarz w Wydziale Wsparcia Technicznego, w Departamencie Informatyki

Ogłoszenie o naborze nr 13759 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Oferta ważna do: 10 sierpnia 2017 r. 

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

 

Lipiec 2017

 

 

 

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Systemu Kontroli w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze nr 13658 z dnia 31 lipca 2017 r.

Oferta ważna do: 10 sierpnia 2017 r. 

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko:  referendarz w Wydziale Koordynacji Polityki Spójności w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 13441 z dnia 25.07.2017 r.

Oferta ważna do:4.08.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  specjalista  w Wydziale Analiz Terytorialnych i  Polityki Spójności w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 13442 z dnia 25.07.2017 r.

Oferta ważna do:11.08.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

 

Stanowisko:  referendarz w Wydziale Spójności Realizacji Systemu RPO, w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych

Ogłoszenie o naborze nr 13417 z dnia 24.07.2017 r.

Oferta ważna do: 03.08.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko:  główny specjalista w Wydziale Technicznym w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze nr 13347 z dnia 21.07.2017 r.

Oferta ważna do: 07.08.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko:  starszy specjalista w Wydziale Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 13382 z dnia 21.07.2017 r.

Oferta ważna do: 11.08.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko:  specjalista w Wydziale Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 13381 z dnia 21.07.2017 r.

Oferta ważna do: 11.08.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  referendarz w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji, w Departamencie Programów Ponadregionalnych

 

Ogłoszenie o naborze nr 13251 z dnia 19.07.2017 r.

Oferta ważna do: 31.07.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  referendarz w Wydziale Analiz, Ewaluacji i Informacji, w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju 

 

Ogłoszenie o naborze nr 13243 z dnia 18.07.2017 r.

Oferta ważna do: 27.07.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko:  specjalista w Wydziale Mobilności i Współpracy ponadnarodowej, w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłoszenie o naborze nr 13245 z dnia 18.07.2017 r.

Oferta ważna do: 27.07.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko:  radca prawny w Wydziale Zarządzania Finansowego w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 13209 z dnia 18.07.2017 r.

Oferta ważna do: 04.08.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko:  referendarz w Wydziale Polityki Miejskiej w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 13046 z dnia 14.07.2017 r.

Oferta ważna do: 24.07.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

 

Stanowisko:  specjalista w Wydziale Programowym Wschód w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 13057 z dnia 13.07.2017 r.

Oferta ważna do: 31.07.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

 

Stanowisko podreferendarza w Sekretariacie Departamentu Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 12868 z dnia 10 lipca 2017 r.

Oferta ważna do 27 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

 

Stanowisko specjalisty w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Wydziale Programów Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze nr 12880 z dnia 10 lipca 2017 r.

Oferta ważna do 20 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

 

 

Stanowisko specjalisty w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Wydziale Programów Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze nr 12879 z dnia 10 lipca 2017 r.

Oferta ważna do 20 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko specjalisty w Departamencie Programów Operacyjnych w Wydziale Analiz Regionalnych i Monitoringu RPO

Ogłoszenie o naborze nr 12683 z dnia 5 lipca 2017 r.

Oferta ważna do 24 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

Czerwiec 2017

 

 

Stanowisko: refrendarz w Departamencie Budżetu Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 12400 z dnia 27.06.2017 r.

Oferta ważna do 7 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM.

 

Stanowisko:  specjalista w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze nr 12411 z dnia 27.06.2017 r.

Oferta ważna do: 14.07.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko:  specjalista ds.Projektów realizowanych przez sektor nauki w Wydziale Zarządzania w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 12370 z dnia 26.06.2017 r.

Oferta ważna do: 10.07.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  radca ministra w Wydziale Pomocy Technicznej i Współpracy Rozwojowej

w Departamencie Programów Pomocowych

Ogłoszenie o naborze nr 12315 z dnia 23.06.2017 r.

Oferta ważna do: 10.07.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko:  główny specjalista w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ogłoszenie o naborze nr 12264 z dnia 23.06.2017 r.

Oferta ważna do: 10.07.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  główny specjalista w Departamencie Inwestycji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 12220 z dnia 22.06.2017 r.

Oferta ważna do: 10.07.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  referendarz w Wydziale Budżetu w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 12174 z dnia 21.06.2017 r.

Oferta ważna do:03.07.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko:  referendarz w Wydziale Polityki Regionalnej  w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 12039 z dnia 14.06.2017 r.

Oferta ważna do: 26.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

 

Stanowisko:  referendarz w Wydziale Koordynacji Kontroli w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 12009 z dnia 13.06.2017 r.

Oferta ważna do: 23.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko:  referendarz w Wydziale Wymiaru Przestrzennego w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 11953 z dnia 13.06.2017 r.

Oferta ważna do: 23.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  starszy specjalista w Wydziale Wsparcia Projektów PPP w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ogłoszenie o naborze nr 11991 z dnia 13.06.2017 r.

Oferta ważna do: 30.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  główny specjalista w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ogłoszenie o naborze nr 11990 z dnia 13.06.2017 r.

Oferta ważna do: 23.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  główny specjalista w Zespole Zbywania Akcji Skarbu Państwa w Departamencie Zobowiązań i Analiz

 

Ogłoszenie o naborze nr 11875 z dnia 09.06.2017 r.

Oferta ważna do:19.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko:  specjalista w Wydziale Zarządzania Finansowego w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

 

Ogłoszenie o naborze nr 11818 z dnia 08.06.2017 r.

Oferta ważna do:26.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Zarządzania Finansowego w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

 

Ogłoszenie o naborze nr 11817 z dnia 08.06.2017 r.

Oferta ważna do:26.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Wykonania Budżetu

Departament  Budżetu Gospodarki

Ogłoszenie o naborze nr 11635 z dnia 02.06.2017 r.

Oferta ważna do:19.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista ds. informacji i edukacji,

Departament  Programów Ponadregionalnych

Ogłoszenie o naborze nr 11629 z dnia 02.06.2017 r.

Oferta ważna do:19.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Wsparcia Zarządzania, Departament  Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 11631 z dnia 02.06.2017 r.

Oferta ważna do:12.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Prawno-Organizacyjnym, Departament  Prawny

Ogłoszenie o naborze nr 11560 z dnia 01.06.2017 r.

Oferta ważna do:12.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

Maj 2017 r.

 

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Innowacji Społecznych, Departament  Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 11514 z dnia 31.05.2017 r.

Oferta ważna do:19.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Portali Internetowych , Departament Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 11516 z dnia 31.05.2017 r.

Oferta ważna do:19.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Portali Internetowych , Departament Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 11515 z dnia 31.05.2017 r.

Oferta ważna do:19.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalisty w Wydziale Projektów Własnych, Departament Projektów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 11403 z dnia 29.05.2017 r.

Oferta ważna do: 8.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji, Departament Programów Ponadregionalnych

Ogłoszenie o naborze nr 11409 z dnia 29.05.2017 r.

Oferta ważna do: 8.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji, Departament Programów Ponadregionalnych

Ogłoszenie o naborze nr 11353 z dnia 26.05.2017 r.

Oferta ważna do: postępowanie anulowane w dniu 5.06.2017r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Spójności Systemu Realizacji RPO. Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

Ogłoszenie o naborze nr 11345 z dnia 26.05.2017 r.

Oferta ważna do: 5.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ogłoszenie o naborze nr 11379 z dnia 26.05.2017 r.

Oferta ważna do: 5.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 113386 z dnia 26.05.2017 r.

Oferta ważna do: 12.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 11336 z dnia 26.05.2017 r.

Oferta ważna do: 12.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 11262 z dnia 25.05.2017 r.

Oferta ważna do: 05.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Budżetu Rozwoju w Wydziale Finasowania Programów Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 11235 z dnia 23.05.2017 r.

Oferta ważna do: 02.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Zespole Wsparcia Zarządzania w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych

Ogłoszenie o naborze nr 11169 z dnia 22.05.2017 r.

Oferta ważna do: 01.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji w Wydziale Desygnacji 1

Ogłoszenie o naborze nr 11113 z dnia 19.05.2017 r.

Oferta ważna do: 29.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Programów Ponadregionalnych

Ogłoszenie o naborze nr 11114 z dnia 19.05.2017 r.

Oferta ważna do: 29.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji w Wydziale Desygnacji 1

Ogłoszenie o naborze nr 11113 z dnia 19.05.2017 r.

Oferta ważna do: 29.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji w Wydziale Desygnacji 2

Ogłoszenie o naborze nr 11111 z dnia 19.05.2017 r.

Oferta ważna do: 29.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Wydziale Kontroli Eksportu

 

Ogłoszenie o naborze nr 11066 z dnia 18.05.2017 r.

Oferta ważna do: 5.06.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko: specjalista w Zespole do Spraw bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze nr 10953 z dnia 13.05.2017 r.

Oferta ważna do: 26.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Wdrażania Sektorów Energetyka, Kultura i Szkolnictwo Wyzsze w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 10907 z dnia 12.05.2017 r.

Oferta ważna do: 22.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Kwiecień 2017 r.

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Informatyki

Ogłoszenie o naborze nr 10644 z dnia 27.04.2017 r.

Oferta ważna do: 19.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 10582 z dnia 27.04.2017 r.

Oferta ważna do: 12.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 10532 z dnia 26.04.2017 r.

Oferta ważna do: 15.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogłoszenie o naborze nr 10540 z dnia 26.04.2017 r.

Oferta ważna do: 12.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 10482 z dnia 25.04.2017 r.

Oferta ważna do: 9.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Kontrolingu Personalnego w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 10399 z dnia 21.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie o naborze nr 10357 z dnia 20.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 10359 z dnia 20.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Wymiaru Przestrzennego w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 10362 z dnia 20.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Innowacji i Przedsiębiorczości, w Departamencie Programów Ponadregionalnych

Ogłoszenie o naborze nr 10391 z dnia 20.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Wspierania Zarządzania, w Departamencie koordynacji Wdrażania Funduszy Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 10189 z dnia 20.04.2017 r.

Oferta ważna do: 8.05.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Zarządzania Finansowego w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 10265 z dnia 14.04.2017 r.

Oferta ważna do: 28.04.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Innowacji Społecznych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 10161 z dnia 12.04.2017 r.

Oferta ważna do: 28.04.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Programów Pomocowych w Wydziale Pomocy Technicznej i Współpracy Rozwojowej

Ogłoszenie o naborze nr 10101 z dnia 11.04.2017 r.

Oferta ważna do: 21.04.2017 r.

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko:  specjalista   w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Wydziale Projektów Własnych

Ogłoszenie o naborze nr 10052 z dnia 7.04.2017 r.

Oferta ważna do:18.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: starszy specjalista  na stanowisku do spraw Informacji i Edukacji  w Departamencie Programów Ponadregionlnych

Ogłoszenie o naborze nr 9980 z dnia 7.04.2017 r.

Oferta ważna do:18.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: Specjalista  na stanowisku w Zespole do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Biurze Administracyjnym

 

Ogłoszenie o naborze nr 9948 z dnia 5.04.2017 r.

Oferta ważna do: 15.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: starszy specjalista  na stanowisku do spraw Informacji i Edukacji  w Departamencie Programów Ponadregionlnych

Ogłoszenie o naborze nr 9944 z dnia 5.04.2017 r.

Oferta ważna do: 24.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista ds. wsparcia organizacji wydarzeń promocyjnych w Wydziale Wydarzeń Promocyjnych i Edukacji w Departamencie Informacji i Promocji

Ogłoszenie o naborze nr 9856 z dnia 3.04.2017 r.

Oferta ważna do: 13.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Zespole Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 9878 z dnia 3.04.2017 r.

Oferta ważna do: 13.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Instrumentów Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw w Departamencie Polityki Eksportowej

Ogłoszenie o naborze nr 9884 z dnia 3.04.2017 r.

Oferta ważna do: 13.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Branżowych Programów Promocji w Departamencie Polityki Eksportowej

Ogłoszenie o naborze nr 9875 z dnia 3.04.2017 r.

Oferta ważna do: 13.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Marzec 2017 r.

 

Stanowisko: specjalista w Wydziale Systemu Wdrażania w Departamencie  Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 9804 z dnia 31.03.2017 r.

Oferta ważna do: 10.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Certyfikacji i Analiz Prawnych w Departamencie  Rozwoju Cyfrowego

Ogłoszenie o naborze nr 9805 z dnia 31.03.2017 r.

Oferta ważna do: 10.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Wydziale Budżetu w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 9814 z dnia 31.03.2017 r.

Oferta ważna do: 10.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: podreferendarz ds. obsługi sekretariatu w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji

Ogłoszenie o naborze nr 9728 z dnia 29.03.2017 r.

Oferta ważna do: 18.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz  w Wydziale Finansowo-Księgowym 1 w Biurze Dyrektora Generalnego

Ogłoszenie o naborze nr 9513 z dnia 22.03.2017 r.

Oferta ważna do: 03.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz  w Wydziale Wymiaru Makroregionalnego w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 9448 z dnia 20.03.2017 r.

Oferta ważna do: 31.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista  w Wydziale Systemów i Zarządzania w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 9380 z dnia 17.03.2017 r.

Oferta ważna do: 27.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Informatyki

Ogłoszenie o naborze nr 9330 z dnia 15.03.2017 r.

Oferta ważna do: 31.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: audytor wewnetrzny w Zespole Audytu Wewnetrznego w Biurze Kontroli

Ogłoszenie o naborze nr 9328 z dnia 15.03.2017 r.

Oferta ważna do: 03.04.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 9149 z dnia 09.03.2017 r.

Oferta ważna do: 20.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 8942 z dnia 03.03.2017 r.

Oferta ważna do: 13.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Informatyki

Ogłoszenie o naborze nr 8941 z dnia 03.03.2017 r.

Oferta ważna do: 20.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie o naborze nr 8978 z dnia 03.03.2017 r.

Oferta ważna do: 20.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

Luty 2017 r.

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8835 z dnia 28.02.2017 r.

Oferta ważna do: 10.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8843 z dnia 28.02.2017 r.

Oferta ważna do: 10.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8832 z dnia 28.02.2017 r.

Oferta ważna do: 10.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8834 z dnia 28.02.2017 r.

Oferta ważna do: 10.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 8751 z dnia 23.02.2017 r.

Oferta ważna do: 06.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 8733 z dnia 23.02.2017 r.

Oferta ważna do: 13.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Budżetu Rozwoju w Wydziale Finansowania Programów Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8676 z dnia 21.02.2017 r.

Oferta ważna do: 03.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego w Zespole Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 8700 z dnia 22.02.2017 r.

Oferta ważna do: 06.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Handlu i Usług w Wydziale Postępowań Administracyjnych CEIDG 1

Ogłoszenie o naborze nr 8702 z dnia 22.02.2017 r.

Oferta ważna do: 13.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Innowacji Społecznych

Ogłoszenie o naborze nr 8623 z dnia 21.02.2017 r.

Oferta ważna do: 03.03.2017 r.

 

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Budżetu w Wydziale Budżetu

Ogłoszenie o naborze nr 8549 z dnia 16.02.2017 r.

Oferta ważna do: 27.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Zespole w Biurze Administracyjnym w Wydziale Technicznym

Ogłoszenie o naborze nr 8551 z dnia 16.02.2017 r.

Oferta ważna do: 06.03.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Zespole ds. Wizerunku Pracodawcy w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 8291 z dnia 08.02.2017 r.

Oferta ważna do: 20.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: naczelnik Wydziału Wsparcia Projektów PPP w Departamencie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Ogłoszenie o naborze nr 8288 z dnia 08.02.2017 r.

Oferta ważna do: 27.02.2017 r.

Nabór w toku

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Wydziale Projektów

Ogłoszenie o naborze nr 8225 z dnia 07.02.2017 r.

Oferta ważna do: 17.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze nr 8189 z dnia 06.02.2017 r.

Oferta ważna do: 23.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8066 z dnia 02.02.2017 r.

Oferta ważna do: 13.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych

Ogłoszenie o naborze nr 8060 z dnia 02.02.2017 r.

Oferta ważna do: 13.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 8000 z dnia 01.02.2017 r.

Oferta ważna do: 20.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Styczeń 2017 r.

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Strategii Rozwoju w Wydziale Polityki Miejskiej

Ogłoszenie o naborze nr 7774 z dnia 24.01.2017 r.

Oferta ważna do: 06.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 7761 z dnia 24.01.2017 r.

Oferta ważna do: 06.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacynnego

Ogłoszenie o naborze nr 7678 z dnia 20.01.2017 r.

Oferta ważna do: 03.02.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Spraw Europejskich

Ogłoszenie o naborze nr 7674 z dnia 20.01.2017 r.

Oferta ważna do: 30.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 7578 z dnia 19.01.2017 r.

Oferta ważna do: 30.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 7457 z dnia 16.01.2017 r.

Oferta ważna do: 26.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 7458 z dnia 16.01.2017 r.

Oferta ważna do: 26.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Informacji i Promocji

Ogłoszenie o naborze nr 7483 z dnia 16.01.2017 r.

Oferta ważna do: 26.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze nr 7110 z dnia 05.01.2017 r.

Oferta ważna do: 16.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 6982 z dnia 03.01.2017 r.

Oferta ważna do: 20.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Prawnym

Ogłoszenie o naborze nr 6947 z dnia 03.01.2017 r.

Oferta ważna do: 20.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 6944 z dnia 03.01.2017 r.

Oferta ważna do: 13.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Grudzień 2016 r.

 

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Handlu i Usług

Ogłoszenie o naborze nr 6732 z dnia 21.12.2016 r.

Oferta ważna do: 13.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Budżetu Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 6624 z dnia 19.12.2016 r.

Oferta ważna do: 05.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 6621 z dnia 19.12.2016 r.

Oferta ważna do: 04.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 6628 z dnia 19.12.2016 r.

Oferta ważna do: 05.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 6563 z dnia 15.12.2016 r.

Oferta ważna do: 02.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie o naborze nr 6474 z dnia 14.12.2016 r.

Oferta ważna do: 02.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 6420 z dnia 13.12.2016 r.

Oferta ważna do: 05.01.2017 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 6396 z dnia 12.12.2016 r.

Oferta ważna do: 30.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Biurze Dyrektora Generalnego

Ogłoszenie o naborze nr 6296 z dnia 08.12.2016 r.

Oferta ważna do: 19.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 6300 z dnia 08.12.2016 r.

Oferta ważna do: 19.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: podreferendarz w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 6302 z dnia 08.12.2016 r.

Oferta ważna do: 19.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: starszy specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 6299 z dnia 08.12.2016 r.

Oferta ważna do: 27.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamenie Rozwoju Cyfrowego

Ogłoszenie o naborze nr 6060 z dnia 01.12.2016 r.

Oferta ważna do: 12.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 6061 z dnia 01.12.2016 r.

Oferta ważna do: 19.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Listopad 2016 r.

 

Stanowisko: specjalista w  Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 6018 z dnia 30.11.2016 r.

Oferta ważna do: 12.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: referendarz w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 6023 z dnia 30.11.2016 r.

Oferta ważna do: 19.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Spolecznego

Ogłoszenie o naborze nr 5990 z dnia 30.11.2016 r.

Oferta ważna do: 12.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: radca prawny w Departamencie Prawnym

Ogłoszenie o naborze nr 5974 z dnia 29.11.2016 r.

Oferta ważna do: 15.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych

Ogłoszenie o naborze nr 5715 z dnia 22.11.2016 r.

Oferta ważna do: 02.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko:  specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze nr 5671 z dnia 21.11.2016 r.

Oferta ważna do: 01.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 5605 z dnia 18.11.2016 r.

Oferta ważna do: 05.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Biurze Obsługi Pelnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ogłoszenie o naborze nr 5588   z dnia 17.11.2016 r.

Oferta ważna do: 05.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 5506   z dnia 16.11.2016 r.

Oferta ważna do: 28.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

 

Stanowisko: specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ogłoszenie o naborze nr 5502   z dnia 16.11.2016 r.

Oferta ważna do: 28.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 5485   z dnia 15.11.2016 r.

Oferta ważna do: 2.12.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: referendarz w Departamencie Innowacji

Ogłoszenie o naborze nr 5483   z dnia 15.11.2016 r.

Oferta ważna do: 25.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

 

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Programów Ponadregionalnych w Wydziale Systemu i Kontroli

Ogłoszenie o naborze nr 5432  z dnia 14.11.2016 r.

Oferta ważna do: 24.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Informacji i Promocji w Wydziale Promocji i Mediów

Ogłoszenie o naborze nr 5381  z dnia 10.11.2016 r.

Oferta ważna do: 28.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: referendarz w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Rynku Pracy i Integracji Społecznej

Ogłoszenie o naborze nr 5381  z dnia 10.11.2016 r.

Oferta ważna do: 21.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: referendarz ds. programowania i monitorowania EFS w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Edukacji i Zdrowia

Ogłoszenie o naborze nr 5368  z dnia 10.11.2016 r.

Oferta ważna do: 21.11.2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Październik 2016 r.

Stanowisko: starszy specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wydziale Kadr i Kontrolingu Personalnego

Ogłoszenie o naborze nr 4449 z dnia 12.10.2016 r.

Oferta ważna do: 31 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Ogłoszenie o naborze nr 4354 z dnia 10.10.2016 r.

Oferta ważna do: 20 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Wydziale Prawa Technicznego

Ogłoszenie o naborze nr 4357 z dnia 10.10.2016 r.

Oferta ważna do: 20 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista do spraw: analiz makroekonomicznych w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 4349 z dnia 10.10.2016 r.

Oferta ważna do: 20 października 2016 r.

Nabór zakończony: żadna aplikacja nie spełniła wymogów formalnych.

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: główny specjalista w Departamencie Strategii Rozwoju, Wydział Umowy Partnerstwa

Ogłoszenie o naborze nr 4322 z dnia 07.10.2016 r.

Oferta ważna do: 24 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: starszy specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wydziale Rekrutacji i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 4267 z dnia 06.10.2016 r.

Oferta ważna do: 17 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Wydziale Projektów

Ogłoszenie o naborze nr 4185 z dnia 05.10.2016 r.

Oferta ważna do: 14 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: naczelnik Wydziału Wsparcia Projektów PPP w Departamencie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego

Ogłoszenie o naborze nr 4217 z dnia 05.10.2016 r.

Oferta ważna do: 24 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Wydziale Sprawozdawczości, Analiz i Ewaluacji

Ogłoszenie o naborze nr 4223 z dnia 05.10.2016 r.

Oferta ważna do: 17 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Wydziale Sprawozdawczości, Analiz i Ewaluacji

Ogłoszenie o naborze nr 4223 z dnia 05.10.2016 r.

Oferta ważna do: 17 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Wydziale Projektów Własnych

Ogłoszenie o naborze nr 4226 z dnia 05.10.2016 r.

Oferta ważna do: 17 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: główny specjalista w Wydziale Przyszłości Polityk Unii Europejskiej w Departamencie Strategii Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 4080 z dnia 03.10.2016 r.

Oferta ważna do: 13 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Wrzesień 2016 r.

Stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Wydziale Kontraktów i Pomocy Publicznej

Ogłoszenie o naborze nr 4051 z dnia 30.09.2016 r.

Oferta ważna do: 17 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM

Stanowisko: specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Wydziale Kontraktów i Pomocy Publicznej

Ogłoszenie o naborze nr 3808 z dnia 26.09.2016 r.

Oferta ważna do: 6 października 2016 r.

Nabór zakończony

Więcej informacji na stronach KPRM