Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja z dnia 17 listopada 2017 r.
Petycja dotyczy publikowania petycji i odpowiedzi na nie.
23.11.2017 więcej
Petycja z dnia 9 listopada 2017 r.
Petycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR
UX026266. Opublikowano również odpowiedź na petycję.
15.11.2017 więcej
Petycja z dnia 2 października 2017 r.
Petycja dotyczy propozycji zmian w przepisach z zakresu
legalizacji wodomierzy
09.11.2017 więcej
Petycja z dnia 3 sierpnia 2017 r.
Przedmiotem petycji jest m.in. postulat, aby firmy windykacyjne
miały obowiązek upewnienia się co do zasadności tego
roszczenia, zanim złożą informację i zażądają wpisu w KRD.
11.09.2017 więcej
Petycja z dnia 24 czerwca 2017 r.
Petycja dotyczy problemu zatorów płatniczych oraz postulatu
wprowadzenia ustawowego 14-dniowego terminu zapłaty.
07.08.2017 więcej
Petycja z dnia 8 września 2016 r. i 27 kwietnia 2017 r.
Petycja ws. podjęcia inicjatywy na forum europejskim dot.
powołania jednostki badawczo-rozwojowej
18.07.2017 więcej
Petycja z dnia 31 maja 2017 r.
Petycja NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej
04.07.2017 więcej
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
zamieszczamy informację o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.
08.06.2017 więcej
Petycja z dnia 8 maja 2017 r.
Petycja ws. zmian ustawy o SDG i innych ustaw
25.05.2017 więcej
Petycja z dnia 22 marca 2017 r.
Petycja w sprawie funduszy norweskich
15.05.2017 więcej
12