2015-12-09

Podstawowe dane o Ministerstwie Rozwoju

Czym jest Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny.

Ministerstwo powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki.

Czym zajmuje się Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za:

 • realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • politykę gospodarczą,
 • zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

Do szczegółowych zadań Ministerstwa Rozwoju należą sprawy z zakresu działów administracji rządowej:

 • rozwój regionalny,
 • gospodarka.

Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.

Do działu gospodarka należą natomiast:

 • konkurencyjność gospodarki,
 • współpraca gospodarcza z zagranicą,
 • ocena zgodności miar i probiernictwa,
 • własność przemysłowa,
 • innowacyjność,
 • działalność gospodarcza,
 • promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą,
 • współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.

Aktem prawnym, który określa zakres kompetencji Ministra Rozwoju i Finansów jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów

Statut Ministerstwa Rozwoju

Statut określa strukturę organizacyjną Ministerstwa Rozwoju. Został nadany w drodze zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i zmieniony zarządzeniem Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r.  a następnie  zarządzeniem nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. oraz zarządzeniem  nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

Lokalizacja Ministerstwa Rozwoju

Główna siedziba Ministerstwa Rozwoju mieści przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ul. Wspólnej 2/4.

Komórki organizacyjne Ministerstwa pracują również w budynkach położonych przy:

 • ul. Wspólnej 2/4,
 • ul. Kruczej 38/42,
 • ul. Podskarbińskiej 32/34.

Ministerstwo posiada również wydziały zamiejscowe, w Katowicach oraz Wrocławiu, funkcjonujące w ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej.

Godziny pracy Ministerstwa Rozwoju

8:15-16:15