2016-04-20

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projektów związanych z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

 

Załączona tabela zawiera krótki opis tych projektów.

Ministerstwo Rozwoju wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w  załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Załączniki

  Tabela opis projekt...acja POIR.xls 111 KB (xls) szczegóły pobierz
  Tabela opis projekt...acja POIR.pdf 246,02 KB (pdf) szczegóły pobierz