Lista artykułów

Nazwa artykułu
Świadczenia doradztwa w zakresie zagadnień dot. pomocy publicznej
Świadczenie usług doradztwa w zakresie zagadnień dot.
problematyki pomocy publicznej na rzecz Departamentu Rozwoju
Cyfrowego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej dla PO
Polska Cyfrowa 2014-20.
23.02.2018 więcej
Ocena agencji rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na Ukrainie
Wybór wykonawcy badania dot. oceny stopnia rozwoju wybranych
agencji rozwoju regionalnego i centrów wspierania
przedsiębiorczości na Ukrainie
22.02.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę
materiałów informacyjno-promocyjnych.
21.02.2018 więcej
Oszacowanie wartości zamówienia na realizację badania ewaluacyjnego
Oszacowanie wartości zamówienia na realizację „Badania
sposobu realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko”.
19.02.2018 więcej
Dostawa prasy i czasopism dla MPiT
Sukcesywna dostawa prasy i czasopism dla Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii w prenumeracie w okresie od
01-04-2018 do dnia 31-12-2018 r.
16.02.2018 więcej
Serwis 2 szt. urządzeń poligraficznych Océ VarioPrint 2100 Titanium
Wykonanie usługi serwisowej 2 szt. urządzeń poligraficznych
Océ VarioPrint 2100 Titanium
14.02.2018 więcej
Montaż i dzierżawa bezbutlowego urządzenia filtrującego wodę
Rozeznanie w celu ustalenia cen rynkowych na montaż w siedzibie
Zamawiającego i dzierżawę nowego bezbutlowego urządzenia
filtrującego i uzdatniającego wodę wodociągową
14.02.2018 więcej
Realizacja filmu na konferencję „Przyjazna Polska. Dostępność plus”
Zapraszamy do składania ofert na stworzenie koncepcji i
realizację filmu przeznaczonego do emisji podczas konferencji
inaugurującej program „Przyjazna Polska – Dostępność
Plus” oraz w internecie
13.02.2018 więcej
Montaż i dzierżawa nowego urządzenia filtrującego wodę
Montaż w siedzibie Zamawiającego w Warszawie i dzierżawa
nowego, nieużywanego wcześniej, bezbutlowego urządzenia
filtrującego i uzdatniającego wodę wodociągową przez okres
24 m-cy
12.02.2018 więcej
Oprogramowanie do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego
UWAGA! Dłuższy termin składania ofert. Usługa udostępnienia
komponentu (oprogramowania) do składania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego po stronie klienta na potrzeby systemu
teleinformatycznego CEIDG.
09.02.2018 więcej