Lista artykułów

Nazwa artykułu
Usługi doradcze w zakresie oceny efektywności realizacji projektów PPP
Rozeznanie rynku dot. zamówienia na usługi doradztwa prawnego,
finansowo-ekonomicznego i technicznego, w zakresie oceny
efektywności realizacji projektów w formule PPP
18.01.2018 więcej
Sukcesywna sprzedaż i dostawa do Ministerstwa Rozwoju sprzętu AGD
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Rozwoju zaprasza
do składania ofert na: „Sukcesywną sprzedaż i dostawę do
Ministerstwa Rozwoju sprzętu AGD”
16.01.2018 więcej
Oferty na sprzedaż i dostawę materiałów
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na sprzedaż i dostawę materiałów
12.01.2018 więcej
Opracowanie dot. usługi BSP
Zamówienie dot. opracowania pt. „Zastosowanie usług
świadczonych z wykorzystaniem bezzałogowych statków
powietrznych (usługi BSP)
11.01.2018 więcej
Dostęp on-line do bazy powiązań osobowych i kapitałowych
Zapraszamy do składania ofert w zakresie nielimitowanego
dostępu do bazy on-line, dzięki któremu możliwa będzie
weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych beneficjentów
funduszy unijnych
11.01.2018 więcej
Ocena ex ante instrumentów finansowych działania 2.4 POPC 2014-20
Ocena ex ante instrumentów finansowych oraz możliwości
zastosowania pomocy zwrotnej w ramach Działania 2.4 PO Polska
Cyfrowa 2014-20
04.01.2018 więcej
Świadczenie usług doradztwa w zakresie problematyki pomocy publicznej
Świadczenie usług doradztwa w zakresie problematyki pomocy
publicznej na rzecz Departamentu Rozwoju Cyfrowego, który pełni
rolę Instytucji Zarządzającej dla PO Polska Cyfrowa na lata
2014-20
03.01.2018 więcej
Szkolenie z zakresu modelowania procesów
Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla
maksymalnie 16 pracowników Ministerstwa Rozwoju z zakresu
modelowania procesów.
28.12.2017 więcej
Realizacja materiałów audiowizualnych dot. standardów dostępności
Wykonanie usługi przygotowania i realizację promocyjnych
materiałów audiowizualnych poświęconych standardom
dostępności dla funduszy europejskich 2014 – 2020
18.12.2017 więcej
Świadczenie usług rozwoju dla Wewn. Serwisu Informacyjnego
Ministerstwo Rozwoju zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert
na świadczenie usług rozwoju i utrzymania dla Wewnętrznego
Serwisu Informacyjnego Ministerstwa Rozwoju
13.12.2017 więcej