Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 BDG-V.2611.109.2017.GK Realizacja ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego dla s... 2018-01-09 10:00 usługi społeczne 2018-01-19 Zobacz
2 BDG-V.2611.110.2017.AD Wybór pośrednika finansowego do zarządzania funduszem ... 2018-01-30 10:00 dialog konkurencyjny 2018-01-17 Zobacz
3 BDG-V.2611.114.2017.GK Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Popra... 2018-01-05 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-17 Zobacz
4 BDG-V.2611.113.2017.GK wykonanie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Euro... 2018-01-15 12:00 przetarg nieograniczony 2018-01-15 Zobacz
5 BDG-V.2611.77.2017.KR Świadczenie na rzecz Ministerstwa Rozwoju usługi polega... 2018-01-15 09:00 usługi społeczne 2018-01-15 Zobacz
6 BDG-V.2611.99.2017.KR Wykonanie badanie ewaluacyjnego pt.: Ewaluacja realiza... 2018-01-12 09:00 przetarg nieograniczony 2018-01-12 Zobacz
7 BDG-V.2611.98.2017.MR Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją ... 2017-12-11 12:00 przetarg nieograniczony 2018-01-08 Zobacz
8 BDG-V.2611.108.2017.SK Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego oraz usług w... 2017-12-18 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-29 Zobacz
9 BDG-V.2611.107.2017.AD Organizacja akcji edukacyjnej pt. „Lekcja o Funduszach... 2017-12-22 10:00 usługi społeczne 2017-12-22 Zobacz
10 BDG-V.2610.30.2017.AD Dostawa półki dyskowej do posiadanej przez Zamawiająceg... 2017-12-18 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-18 Zobacz
123